• Help & Support

  1. Regulamin zakładów sportowych
  2. Zasady i warunki
  3. Cashout
  4. Zbuduj zakład – Zasady
  5. Zasady ogólne
  6. Przerwane zdarzenia
  7. Anulowane zakłady
  8. Zmiany miejsca spotkania
  9. Dead heat
  10. Uczestnik nie bierze udziału
  11. Przełożone zdarzenia
  12. Obstawianie na żywo
  13. Format kursów
  14. Zdarzenie outright
  15. Inne
  16. Zasady dla konkretnych kategorii

  1. Regulamin zakładów sportowych

  Aby ułatwić zrozumienie regulaminu, został on podzielony na dwie części: Zasady Ogólne i Zasady dla danej Kategorii. Zarówno Zasady Ogólne jak i Zasady dla danej Kategorii będą nazywane tutaj wspólnie Zasadami i Warunkami. Istotne jest, aby poza powyższymi zasadami zapoznać się również ze Szczegółowymi Zasadami Zdarzenia/Zakładu, które można znaleźć pod zakładką Zdarzenia i Zakłady na stronie internetowej i które są postrzegane jako część tego regulaminu.

  Regulamin jest częścią porozumienia zawartego pomiędzy nami a Tobą. Mieszczące się w nim Warunki są obowiązujące, a wszystkie zawarte w nich definicje mają swoje zastosowanie również w przypadku regulaminu.

  W razie zaistnienia różnic między oryginalną, angielską wersją tego tekstu a jego tłumaczeniem, obowiązuje wersja oryginalna.

  2. Zasady i warunki

  Betsafe zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian oraz aktualizacji zasad i regulacji w jakimkolwiek stosownym dla siebie momencie. Klient jest zawsze odpowiedzialny za zapoznanie się z najnowszym kształtem obowiązujących zasad i warunków. Dokonując zakładu, klient zgadza się na ważność i zastosowanie obowiązujących w danym momencie zasad dotyczących zakładów.

  Betsafe zastrzega sobie prawo do odmówienia założenia konta, niezaakceptowania ważności zakładu, lub ograniczenia liczby zakładów, bez przymusu podawania powodów. Zabronione jest posiadanie przez jednego gracza lub adres więcej niż jednego konta w Zakładach Sportowych. Betsson Group zastrzega sobie prawo do anulowania wielokrotnych kont w Zakładach Sportowych.

  Betsafe zastrzega sobie prawo do lokalizowania podwójnych kont i likwidowania ich. W takiej sytuacji wszelkie odpowiednie dane zostaną przeniesione na najaktywniejsze konto danego gracza. Jeśli klient posiada więcej niż jedno konto, oraz dokonał identycznych zakładów na dwóch kontach, to zostanie on natychmiastowo pozbawiony swoich przywilejów, czego rezultatem może być konfiskata wygranych oraz/lub anulowanie wszelkich dokonanych zakładów (nawet tych rozstrzygniętych).

  Betsafe nie akceptuje zakładów w momencie, gdy wychodzi na jaw, że klienci działają w zmowie, lub tworzą syndykat. Dokonywanie identycznych zakładów z więcej niż jednego konta, oraz tego samego adresu IP może zostać zrozumiane jako syndykat, nawet jeśli osobiste limity na zakłady nie zostały osiągnięte. Syndykat w zakładach jest postrzegany jako oszustwo i może prowadzić do ograniczenia limitów na zakłady, zamknięcie konta, konfiskatę wygranych i/lub anulowanie wszystkich dokonanych zakładów (nawet tych rozstrzygniętych). Mogą także zostać podjęte kroki prawne.

  Betsafe nie przyjmuje odpowiedzialności za błędy związane z przesyłaniem wyników i danych dotyczących zakładów. W żadnym wypadku nie można wysuwać roszczenia odszkodowawczego z powodu niewłaściwego, opóźnionego, zmanipulowanego transferu danych w internecie lub innych błędów związanych z przesyłem rezultatów i danych dotyczących zakładów.

  Betsafe zastrzega sobie prawo, wykorzystywane według własnego uznania, do korekty wszystkich wyraźnych błędów oraz do przedsięwzięcia wszelkich kroków w celu zapewnienia swoim klientom obsługi na odpowiednim poziomie. Przez wyraźny błąd rozumie się każdą nieprawidłową informacje podana w związku ze zdarzeniem, np. nieprawidłowo (odwrotnie) ustawiony handicap, niewłaściwą drużynę/drużyny/uczestników, nieprawidłowy czas startu wydarzenia albo błędy techniczne, itp.

  Betsafe zastrzega sobie także prawo do poprawiania oczywistych błędów związanych z wprowadzaniem kursów w zakładach, nawet po zakończeniu danego wydarzenia sportowego – Betsafe posiada także prawo do anulowania danego zakładu. Obowiązkiem klienta jest upewnienie się, iż poprawnie dokonuje zakładu.

  Zabronione jest dokonywanie zakładów na tym samym kuponie, na którym dochodzi do korelacji. W powyższym wypadku zakłady mogą być unieważnione, nawet jeśli wynik danego wydarzenia sportowego jest rozstrzygnięty.

  Klient jest odpowiedzialny za poufność danych personalnych związanych z logowaniem się i kontem. Betsafe nie jest odpowiedzialny za zakłady dokonane przez osoby trzecie, które z powodu zaniedbania klienta poznały jego dane personalne oraz ingerowały w jego konto.

  Klient jest odpowiedzialny za informowanie o wszelkich sumach pieniędzy, które wpłynęły przypadkowo na jego konto. Wszystkie wygrane, będące wynikiem powyższej pomyłki, są nieważne, bez względu na okoliczności, w których wystąpiły.

  Zakład jest uznany za nieważny, jeśli dokładna data lub czas zakładu, lub niezbędne dane osobiste klienta zaginęły z powodu błędów w przesyłaniu. Pieniądze za zakład są oddane. Zakłady, które są zaakceptowane po rozpoczęciu wyścigu, gry, lub wydarzenia sportowego także są uznane za nieważne.

  Minimalna wartość dla zakładu: 1 PLN (~0,25 euro). Maksymalna wygrana gracza jest ograniczona do zakładu, dnia i tygodnia.

  Sprawdź poniższą tabelę aby sprawdzić ograniczenia dla konkretnych walut.

  WalutaLimit wygranej dla zakładuLimit wygranej na dzieńLimit wygranej na tydzień
  Euro100,000250,000500,000
  GBP100,000250,000500,000
  SEK1,000,0002,500,0005,000,000
  NOK1,000,0002,500,0005,000,000
  DKK900,0002,250,0004,500,000
  USD120,000300,000600,000
  CAN$120,000300,000600,000
  BRL$70,000175,000350,000
  TRY200,000500,0001,000,000
  PLN300,000750,0001,500,000
  CZK725,0001,812,5003,625,000
  HUF8,000,00020,000,00040,000,000


  Jeżeli gracz zawrze kilka identycznych zakładów (a także kombinację pojedynczych i wielokrotnych zakładów), w których łączna wygrana przewyższa ustalony limit wygranej na zakładzie, Betsafe ma prawo do obniżenia zakładu, tak aby wygrana była zgodna z ustalonym limitem.

  W sytuacji oszustwa lub próby oszustwa, zwłaszcza związanego z dokonywaniem zakładów, gracz będzie natychmiastowo pozbawiony swoich wszelkich przywilejów klienta.

  Nie są akceptowane zakłady zawierane przez pojedynczych bukmacherów lub firmy bukmacherskie. Nie są dozwolone zakłady zawierane przez osoby, które biorą udział w obstawianym wydarzeniu sportowym (np. jako sportowiec, właściciel drużyny, trener itd.). W momencie złamania tej zasady, Betsafe może odmówić wypłaty jakichkolwiek wygranych i anulować zakład lub zakłady, nawet jeśli zostały one już rozstrzygnięte.

  Betsafe zastrzega sobie prawo do przesądzenia o ostatecznym wyniku jeśli z jakiegoś powodu dojdzie do Zdarzenia, które jest niejasne lub też nie jest objęte regulaminem zawierającym Szczegółowe Zasady Zdarzenia/Zakładu, które znajdują się na stronach Zdarzenie lub Zakład.
  Wszystkie zakłady wysłane do funkcji Manualnej Oceny mogą zostać odrzucone, częściowo zaakceptowane lub w pełni zaakceptowane, niezależnie od tego jak prośba została wysłana. Dział zakładów sportowych zastrzega sobie prawo do ustalenia wszelkich limitów dotyczących obstawiania dla każdego klienta i zakładu.

  3. Cashout

  Możemy, według własnego uznania, zezwolić na rozliczenie zakładu przed jego rozstrzygnięciem (opcja "Cashout")

  Opcja "Cashout" dostępna jest dla wybranych zakładów przed rozpoczęciem wydarzenia oraz w zakładach na żywo składanych wyłącznie na stronie internetowej, na iPhonie oraz urządzeniach z Androidem. Opcja "Cashout" nie będzie dostępna bezwarunkowo i każdym momencie.

  Opcja "Cashout" dostępna jest wyłącznie dla kursów stałych.

  Opcja "Cashout" nie jest dostępna dla:
  • kuponów złożonych za darmowe zakłady lub zakłady bez ryzyka; lub
  • zakładów łączonych, chyba że dla każdego z poszczególnych zakładów, z których składa się zakład łączony, dostępna jest opcja "Cashout".
  • zakładów systemowych.

  Zdefiniowana z góry wartość zamknięcia zakładu przed jego rozstrzygnięciem (wartość Cashout) może być oferowana na podstawie poszczególnych kursów, wyborów oraz aktualnego statusu transakcji.

  Opcja "Cashout" może nie być dostępna dla poszczególnych zakładów złożonych na rynkach typu "pre-match", jeśli dane wydarzenie lub mecz już się rozpoczął (zakład przekształcił się w zakład na żywo). Dla zakładów łączonych, opcja "Cashout" może nie być dostępna, jeśli jakikolwiek poszczególny zakład został złożony na rynku typu "pre-match" oraz wydarzenie lub mecz już się rozpoczął (zakład przekształcił się w zakłady na żywo)

  Aby rozliczyć zakład w ramach opcji "Cashout", należy skorzystać z opcji "Potwierdź Cashout" lub "Potwierdź" (Żądanie "Cashout"). Nie ma możliwości anulowania Żądania "Cashout" po jego potwierdzeniu.

  Możemy, według własnego uznania, zaakceptować lub odrzucić Żądanie "Cashout". Żądanie "Cashout" może nie zostać zaakceptowane z powodów, między innymi: zmiany kursów, zawieszenie zakładu (w tym dowolnego zakładu wchodzącego w skład zakładu łączonego).

  W przypadku, gdy Żądanie "Cashout" nie będzie przez nas zaakceptowane, zostanie wyświetlona wiadomość, że Żądanie "Cashout" zostało odrzucone oraz zostanie przedstawiona nowa oferta dotycząca kwoty "Cashout". Jeśli Twoje Żądanie Rozliczenia Zakładu przed jego rozstrzygnięciem nie odpowiada nowej ofercie dotyczącej kwoty "Cashout", nastąpi rozliczenie oryginalnego zakładu w oparciu o wysokość kursu z momencie jego złożenia.

  W przypadku, gdy Żądanie "Cashout" zostało zaakceptowane:
  • Twój zakład pierwotny zostanie zamknięty (zostanie rozliczony przed rozstrzygnięciem);
  • Wypłacimy Ci kwotę zaakceptowaną momencie Żądania "Cashout";
  • zakłady pierwotny będzie miał status rozliczony i nie będziemy mieli wobec gracza żadnych zobowiązań związanych z zakładem rozliczonym w opcji "Cashout". Nie otrzymasz wypłaty, dywidendy ani zwrotu związanego z zakładem rozliczonym w opcji "Cashout"; oraz
  • wystąpienie lub niewystąpienie wydarzenia/wydarzeń związanych z zakładem oryginalnym nie spowoduje pojawienie się nowych praw i obowiązków względem gracza.

  Zaakceptowanie Żądania "Cashout" nie jest tożsame ze złożeniem nowego zakładu. Jest to wyłącznie umowa dotycząca pierwotnego (oryginalnego) zakładu.

  Kwota "Cashout" dotyczy stawki oryginalnej. Kwota "Cashout" nie podlega negocjacjom i nie może przekroczyć pierwotnej stopy zwrotu z tego zakładu.

  Gracz nie ma prawa do otrzymania bonusów lub udziału w innej promocji w odniesieniu do kursów i zakładów, które zostały zamknięte w ramach opcji "Cashout".

  Jakiekolwiek zakłady, które zostały rozliczone w ramach opcji "Cashout" nie będą uwzględniane w kontekście wymagań obrotu związanych z bonusami, nagrodami oraz kampaniami promocyjnymi.

  W przypadku, gdy Żądanie Rozliczenia Zakładu przed jego rozstrzygnięciem zostanie błędnie zaakceptowane (w tym, w przypadku sytuacji, gdy wysokość Kwoty "Cashout" będzie błędna) lub kwota "Cashout" zostanie błędnie przyznana na konto w związku z tym zakładem, zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do korekty salda na koncie gracza, względem którego nastąpił błąd. Korekty, o których mowa mogą dotyczyć:
  • ustawieniem Żądania "Cashout" na kwotę równą kwocie Zamknięcia Zakładu, która byłaby obowiązująca w przypadku niewystąpienia błędu; lub
  • odwróceniem Żądania Rozliczenia Zakładu przed jego rozstrzygnięciem oraz złożeniem zakładu na pierwotnych (oryginalnych) zasadach.
  Jeśli, w wyniku korekty, na koncie pojawi się debet, możemy odzyskać środki z konta gracza, ustawiając debet na koncie gracza. Debet ten stanie się wówczas naszą wierzytelnością równą deficytowi.

  Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia, korekty, ograniczenia lub anulowania oferty "Cashout" w dowolnym momencie, względem dowolnego klienta, dotyczącej dowolnego zakładu bez uprzedzenia oraz bez wcześniejszego powiadomienia nawet w przypadku, gdy oferta "Cashout" została już oferowana klientowi. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty, jakie klient może ponieść w związku z brakiem dostępności oferty "Cashout", nawet wtedy, gdy oferta została ogłoszona i klient mógł domniemywać, że oferta jest aktualna i dostępna.

  Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do unieważnienia oryginalnego zakładu, który został Rozliczony w ramach opcji "Cashout" oraz odmowy Rozliczenia Zakładu przed jego rozstrzygnięciem. Możemy także wymagać spłaty kwot wpłaconych na konto klientów w związku z oryginalnymi warunkami zakładu (w tym, ofertą "Cashout"), w przypadku, gdy:
  • Nabierzemy uzasadnionych podejrzeń, że Żądanie "Cashout" zostało złożone przez osobę lub grupę osób (w tym krewnych, organizacje, bukmacherów, oraz ich pracowników), którzy działają w zmowie w celu dokonania oszustwa; lub
  • oryginalny zakład lub Żądanie "Cashout" zostało złożone po zakończeniu wydarzenia, którego dany zakład dotyczy; lub
  • w każdej sytuacji, w której mamy prawo do unieważnienia oryginalnego zakładu lub wymagamy spłaty w związku z niniejszymi warunkami.

  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że okoliczności będące w obrębie lub poza naszą kontrolą mogą zapobiec, ograniczyć lub opóźnić proces wypłaty Rozliczenia Zakładu w ramach opcji "Cashout" oraz, że nie ponosimy odpowiedzialności wobec żadnej osoby za straty poniesione w związku lub w wyniku:
  • Braku dostępności oferty Rozliczenia Zakładu w ramach opcji "Cashout" lub jej opóźnienia; oraz/lub
  • jakiegokolwiek działania lub zaniechania, świadomego lub nie, dokonanego przez jakiegokolwiek Użytkownika lub osobę trzecią w związku z ofertą Rozliczenia Zakładu w ramach opcji "Cashout".

  Nie ponosimy odpowiedzialności za straty, jakie mogą zostać poniesione przez Użytkownika w związku z zaakceptowaniem przez nas lub odrzuceniem oferty Rozliczenia Zakładu w ramach opcji "Cashout" lub Żądania "Cashout".

  Jeśli Klient złożył zakład, który nie jest dostępny w ofercie "Cashout" w momencie jego składania, Klient nie będzie mógł złożyć Żądania "Cashout", nawet jeśli w późniejszym okresie oferta "Cashout" będzie możliwa.

  Tabele z wynikami oraz inne usługi oraz informacje dostarczane przez strony trzecie udostępniane są wyłącznie charakterze wskazówek. Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłady rozliczone w ramach opcji "Cashout", jeśli zakłady te zostały zamknięte na podstawie informacji przekazanych przez te strony lub usługi.

  4. Zbuduj zakład – Zasady

  Zakłady Zbuduj Zakład (dostępne tylko w wersji mobilnej) postawione na Piłkę Nożną, dotyczą 90 minut i czasu doliczonego, chyba że wyraźnie określono, że zakład dotyczy Dogrywki i Serii Rzutów Karnych. Sędziowie meczu ustalają, czy zostało rozegrane pełne 90 minut wraz z doliczonym czasem.

  Jeżeli pojedynczy wybór jest anulowany lub zawodnik wymieniony w zakładzie nie bierze udziału w meczu, wtedy cały zakład zostanie anulowany.
  W przypadku oczywistych błędów cenowych zastrzegamy sobie prawo do anulowania zakładów postawionych po niewłaściwej cenie.

  Jeśli wydarzenie zostanie przerwane, wszelkie zakłady, w których wynik został już rozstrzygnięty, będą ważne, np. wynik połowy lub pierwsza drużyna, która zdobędzie gola.


  Zasady rozliczania poszczególnych typów zakładów


  Kto wygra?
  Obstawiasz: wynik meczu, po 90 minutach plus czas doliczony, np. Drużyna A, Remis lub Drużyna B.

  Kto zdobędzie gola?
  Obstawiasz: czy podany zawodnik zdobędzie gola w dowolnym momencie podczas trwania meczu (90 minut plus doliczony czas).
  • Nie będą liczone bramki samobójcze
  • W przerwanych meczach zakłady na dowolnego zawodnika, który strzelił już gola w momencie przerwania, zostaną rozliczone jako wygrane.
  • Jeżeli wskazany zawodnik nie weźmie udziału w meczu, zakłady na tego zawodnika zostaną anulowane. Jeżeli zawodnik weźmie udział w jakiejkolwiek części meczu, zakłady będą ważne.

  Kto otrzyma kartkę?
  Obstawiasz: czy wskazany zawodnik otrzyma żółtą lub czerwoną kartkę w 90 minutach plus doliczony czas.

  • Jeśli zawodnik nie zagra, zakłady postawione na tego zawodnika zostaną anulowane.
  • Liczą się tylko kartki pokazane zawodnikom, którzy aktualnie znajdują się na boisku podczas 90 minut plus doliczony czas. (np. nie liczą się kartki pokazane menedżerom, zawodnikom na ławce lub po meczu.)

  Ile będzie rzutów różnych?
  Obstawiasz: czy całkowita liczba rzutów rożnych będzie poniżej lub powyżej podanych liczb w ciągu 90 minut plus doliczony czas.

  • Liczą się tylko rzuty rożne, które zostały wykonane. Jeżeli rzut rożny został powtórzony, będzie on liczony jako jeden rzut rożny.

  Ile punktów za kartki?
  Obstawiasz: czy liczba punktów za kartki będzie powyżej lub poniżej danej liczby w 90 minutach plus doliczony czas.

  • Żółta Kartka = 10 & Czerwona Kartka = 25. Jeżeli zawodnik otrzyma 2 żółte kartki, które przyczynią się do otrzymania czerwonej kartki, zawodnik otrzyma wtedy 35 punktów.
  • Jakiekolwiek kartki pokazane po końcowym gwizdku lub w dogrywce nie będą brane pod uwagę.
  • Liczą się tylko kartki pokazane zawodnikom znajdującym się aktualnie na boisku. Nie liczą się kartki pokazane menedżerom lub zawodnikom na ławce.

  Czy obie drużyny zdobędą gola?
  Obstawiasz: czy obie drużyny zdobędą przynajmniej po jednym golu w czasie trwania meczu (90 minut plus doliczony czas).

  Jaki będzie wynik?
  Obstawiasz: jaki będzie wynik w pełnym czasie, po 90 minutach plus doliczony czas.

  Ile będzie goli?

  Obstawiasz: ile goli padnie w meczu w 90 minutach plus doliczony czas:

  • Czy całkowita liczba goli będzie powyżej lub poniżej podanej liczby.
  • Ile dokładnie goli padnie w meczu, np. Bez Goli, Dokładnie 1 Gol itp.

  Co jeszcze się wydarzy?
  Obstawiasz: czy podane wydarzenie będzie miało miejsce podczas meczu (90 minut plus doliczony czas), włączając:

  • Czy zostanie przyznany rzut karny w czasie trwania meczu.
  • Czy będzie miał miejsce nietrafiony rzut karny w czasie trwania meczu. Jest to dowolny rzut karny, który nie zakończy się golem z tego uderzenia. Nietrafione rzuty karne, które zostaną wtedy powtórzone, nie będą wliczane. Liczy się tylko rezultat zakończonego rzutu karnego. (tylko 90 minut plus doliczony czas).
  • Czy zostanie trafiony rzut karny w czasie trwania meczu (90 minut plus doliczony czas).
  • Czy zostanie wykonany rzut wolny w czasie trwania meczu. Wszystkie zakłady obejmujące gole z rzutów wolnych, muszą zostać zdobyte bezpośrednio z rzutu wolnego. Rzuty karne nie będą liczone.
  • Czy zawodnik otrzyma czerwoną kartkę w czasie trwania meczu. Liczą się tylko kartki przyznane aktywnym zawodnikom na boisku. Jakiekolwiek kartki pokazane po końcowym gwizdku nie będą liczone. Zawodnik, który otrzyma czerwoną kartkę, zostanie rozliczony na podstawie aktywnego zawodnika, który otrzymał czerwoną kartkę, niezależnie od tego, czy otrzymał bezpośrednio czerwoną kartkę, czy też jako rezultat z 2 żółtych kartek, które automatycznie spowodowały otrzymanie czerwonej kartki.
  • Czy zostaną uderzone słupki/poprzeczki w czasie gry w trakcie trwania meczu.

  Ile goli zdobędzie drużyna?
  Obstawiasz: ile goli zdobędzie podana drużyna w czasie meczu (90 minut plus doliczony czas), włączając:

  • Czy całkowita liczba goli drużyny w meczu będzie powyżej, czy poniżej podanej liczby.
  • Ile dokładnie goli zdobędzie podana drużyna w meczu, np. Bez Goli, Drużyna A Dokładnie 1 Gol, Drużyna B 3 Gole itp. (nie liczą się bramki samobójcze).

  Iloma bramkami drużyna wygra?
  Obstawiasz: jaki będzie margines zwycięstwa podanej drużyny w 90 minutach plus doliczony czas.

  Ile punktów za kartki otrzyma drużyna?
  Obstawiasz: czy liczba punktów za kartki podanej drużyny/drużyn będzie poniżej, czy powyżej danej liczby podczas 90 minut plus doliczony czas.

  • Żółta Kartka = 10 & Czerwona Kartka = 25. Jeżeli zawodnik otrzyma dwie żółte kartki, które przyczynią się do otrzymania czerwonej kartki, zawodnik otrzyma wtedy 35 punktów.
  • Jakiekolwiek kartki pokazane po końcowym gwizdku lub w dogrywce nie będą brane pod uwagę.
  • Liczą się tylko kartki pokazane zawodnikom znajdującym się aktualnie na boisku. Nie liczą się kartki pokazane menedżerom lub zawodnikom na ławce.

  Ile będzie rzutów rożnych danej drużyny?
  Obstawiasz: czy liczba rzutów rożnych podanej drużyny/drużyn będzie powyżej, czy poniżej podanych liczb w 90 minutach plus doliczony czas.

  • Liczą się tylko wykonane rzuty rożne. Jeżeli rzut rożny jest powtórzony, będzie liczył się jako jeden rzut rożny.

  Co jeszcze przydarzy się drużynom?
  Obstawiasz: czy podane wydarzenie przydarzy się podanej drużynie w czasie trwania meczu w 90 minutach plus doliczony czas, włączając:

  • Czy w trakcie meczu zostanie przyznany rzut karny wybranej przez Ciebie drużynie.
  • Czy w trakcie meczu rzut karny zostanie nietrafiony przez wybraną przez Ciebie drużynę. Dotyczy to każdego rzutu karnego, który nie zakończy się golem z tego uderzenia.
  • Czy wybrana przez Ciebie drużyna wykona celny rzut karny w czasie trwania meczu.
  • Czy zawodnik z wybranej przez Ciebie drużyny otrzyma czerwoną kartkę w czasie trwania meczu. Liczą się tylko kartki pokazane aktywnym zawodnikom na boisku. Jakiekolwiek kartki pokazane po końcowym gwizdku nie będą liczone. Zawodnik, który otrzyma czerwoną kartkę, zostanie rozliczony na podstawie aktywnego zawodnika, który otrzymał czerwoną kartkę, niezależnie od tego, czy otrzymał bezpośrednio czerwoną kartkę, czy też jako rezultat z 2 żółtych kartek, które automatycznie spowodowały otrzymanie czerwonej kartki.
  • Czy zostaną uderzone słupki/poprzeczki w czasie gry w trakcie trwania meczu.

  Który zawodnik zdobędzie gola jako pierwszy?
  Obstawiasz: który zawodnik zdobędzie pierwszego/ostatniego gola w czasie meczu (90 minut plus doliczony czas).

  • Zakłady zostaną rozliczone na podstawie tego, który zawodnik zdobędzie pierwszego/ostatniego gola dla swojej drużyny w czasie trwania meczu.
  • Nie będą liczone bramki samobójcze. Na przykład, jeżeli obstawiasz, że zawodnik trafi pierwszego gola w meczu, a pierwszy gol okaże się golem samobójczym, wtedy zakład zostanie rozliczony na podstawie kolejnego trafionego gola. Jeżeli Twój zawodnik trafi wtedy drugiego gola, Twój zakład będzie wygrany. Jeżeli inny zawodnik trafi następnego gola, wtedy Twój zakład jest przegrany.
  • Jeżeli Twój zawodnik nie uczestniczył w meczu, gdy został trafiony pierwszy gol, wtedy zakłady zostaną anulowane.
  • Jeżeli Twój zawodnik uczestniczył w meczu, ale nie zdobył gola, zakład będzie ważny.

  Ile goli zdobędzie zawodnik?
  Obstawiasz: czy podany zawodnik zdobędzie 1+/2+ lub 3+ goli w meczu (90 minut plus doliczony czas).

  • Nie będą liczone bramki samobójcze.
  • W przerwanych meczach zakłady na dowolnego zawodnika, który zdobył już wymaganą liczbę goli w momencie przerwania meczu, zostaną rozliczone jako wygrane.
  • Jeżeli podany zawodnik nie brał udziału w meczu, zakłady na tego zawodnika zostaną anulowane. Jeżeli zawodnik weźmie udział w dowolnej części meczu, zakłady będą ważne.

  Jak zostanie zdobyty gol przez zawodnika?
  Obstawiasz: w jaki sposób podany zawodnik zdobędzie gola w czasie trwania meczu (90 minut plus doliczony czas), na podstawie podanych poniżej opcji (bramki samobójcze nie będą liczone):

  Główka – podany zawodnik zdobędzie gola, który jest zakwalifikowany jako pochodzący z głowy lub ramienia, niezależnie od tego, czy było to celowe.
  Rzut Wolny – podany zawodnik zdobędzie gola dla swojej drużyny bezpośrednio z rzutu wolnego
  Spoza pola karnego – podany zawodnik zdobędzie gola dla swojej drużyny spoza obszaru 18 jardów pola karnego
  Rzut Karny – podany zawodnik zdobędzie gola dla swojej drużyny z rzutu karnego

  NB. Wszelkie wątpliwe gole zostaną przyznane zgodnie z decyzją opublikowaną przez daną Ligę lub Konkurs w chwili rozstrzygnięcia.

  Kto otrzyma kartki lub czerwoną kartkę?
  Obstawiasz (w przypadku kartek): czy podany zawodnik otrzyma żółtą lub czerwoną kartkę w czasie trwania meczu (90 minut plus doliczony czas).

  Obstawiasz (w przypadku czerwonej kartki): czy podany zawodnik otrzyma czerwoną kartkę w czasie trwania meczu. Liczą się tylko kartki pokazane aktywnym zawodnikom na boisku. Jakiekolwiek kartki pokazane po końcowym gwizdku nie będą liczone. Zawodnik, który otrzyma czerwoną kartkę, zostanie rozliczony na podstawie aktywnego zawodnika, który otrzymał czerwoną kartkę, niezależnie od tego, czy otrzymał bezpośrednio czerwoną kartkę, czy też jako rezultat z 2 żółtych kartek, które automatycznie spowodowały otrzymanie czerwonej kartki.

  • Kartki pokazane przed rozpoczęciem, w czasie przerwy lub po pełnym czasie nie będą liczone.
  • Nie będą liczone kartki pokazane zawodnikom lub osobom, które nie są wymienione jako 22 aktualnie aktywnych zawodników.

  5. Zasady ogólne

  Jeśli nic innego nie jest wyraźnie zawarte w regulaminie zawierającym Szczegółowe Zasady Zdarzenia/Zakładu, które znajdują się na stronach Zdarzenie lub Zakład, rezultat wydarzenia sportowego jest uznany decyzją (do godziny 24:00 w dniu zdarzenia, wg czasu loklanego) podjętą przez oficjalną instytucję, której podlega Zdarzenie. Dyskwalifikacje, lub jakiekolwiek zmiany wyniku zdarzenia po powyższej godzinie są bez wpływu na zakłady, jeśli oficjalny rezultat został już zatwierdzony.

  Betsafe stara się zamknąć zakłady np. rozliczając zdarzenie, najszybciej jak jest to możliwe po zakończeniu wydarzenia sportowego, nie daje jednak gwarancji dotyczących maksymalnego, dopuszczalnego czasu opóźnienia rozstrzygnięcia. Jeśli wydarzenie zostało przerwane lub długość wydarzenia została skrócona, ale zakład został już rozstrzygnięty przed tym momentem, to zakład jest uznany za ważny.

  Przed potwierdzeniem zakładu, upewnij się, iż nie popełniłeś żadnych błędów, pomyłek na swoim kuponie. Niestety nie możemy anulować zakładów, które zostały dokonane omyłkowo.

  W przypadku zaistnienia sprzeczności między zasadami i regulacjami oraz innymi częściami umowy dla klientów, stosuje się poniższy porządek obowiązywania zasad:

  1. Szczegółowe Zasady Zdarzenia/Rynku
  2. Regulamin
  3. Warunki

  6. Przerwane zdarzenia

  W przypadku przerwania obstawionego zdarzenia będzie liczyć się jego obecny wynik w momencie jego przerwania, pod warunkiem, że zostały spełnione minimalne wymagania danej dyscypliny sportowej lub będzie istniał oficjalny wynik zdarzenia nie później niż w ciągu 36 godzin od ostatecznego terminu przyjmowania zakładów. Rynki danego zdarzenia, które zostały już rozstrzygnięte nadal będą ważne. Kurs wszystkich pozostałych rynków tego zdarzenia będzie ustawiony na 1.00.

  W przypadku odwołania spotkania i jego rozegrania od początku wszystkie zakłady postawione przed pierwotnym spotkaniem, które nie zostały rozstrzygnięte przed jego odwołaniem zostaną uznane za nieważne, niezależnie od tego, czy i kiedy będzie ono kontynuowane.

  7. Anulowane zakłady

  Wszystkie obstawione zakłady na odwołane zdarzenia będą unieważnione, a stawki zakładów zostaną zwrócone. Zakłady wielokrotne będą obliczane jeszcze raz z wyłączeniem zdarzenia, które zostało przerwane.

  8. Zmiany miejsca spotkania

  Tylko w wypadku, gdy miejsce spotkania zostanie zmienione na obiekt sportowy drużyny gości wszystkie powiązane zakłady będą uznawane za nieważne. W przypadku, gdy miejsce zdarzenia zostanie zmienione na inne, wszystkie powiązane zakłady zostaną uznane za ważne. Zasada ta będzie tylko obowiązywała w przypadku zdarzeń, w których strony będą posiadały własny obiekt sportowy.

  9. Dead heat

  Gdy podczas zdarzenia outright dwóch lub więcej uczestników zostaje ogłoszonych zwycięzcami, kursy na uczestników zdarzenia outright, którzy obstawili zwycięzcę zostaną podzielone przez liczbę uczestników biorących udział w przedstawionym scenariuszu.

  10. Uczestnik nie bierze udziału

  W przypadku, gdy uczestnik nie weźmie udziału w określonym, zaplanowanym zdarzeniu, a zdarzenie nie zostało anulowane wszystkie powiązane zakłady będą ważne. Na przykład: Usain Bolt nie zjawia się na Mistrzostwach Świata, obstawione zakłady dotyczące jego zwycięstwa są nadal ważne dla zakładu typu Outright.

  11. Przełożone zdarzenia

  Zakład jest uznany za nieważny w przypadku przełożonych meczów lub wydarzeń, które nie rozpoczęły się w ciągu 12 godzin od oryginalnej godziny rozpoczęcia.

  12. Obstawianie na żywo

  Betsafe zastrzega sobie prawo do anulowania zakładów, które zawarto po niewłaściwym kursie z powodu opóźnienia transmisji na żywo, oraz gdy drużyna osiągnęła znaczną przewagę. Betsafe zastrzega sobie także prawo do zawieszenia oferowania zakładów w obliczu problemów technicznych lub podejrzenia o oszustwo. Deadline na dokonywanie zakładów może być inny dla różnych wydarzeń sportowych. Nie tolerujemy powtarzających się, zamierzonych przypadków obstawiania gdy wynik zdarzenia jest już znany, jest to postrzegane jako oszustwo i zostanie należycie ukarane. Betsafe nie bierze odpowiedzialności za błędy związane z wprowadzaniem, przesyłem danych lub szacowaniem. W szczególności, Betsafe zastrzega sobie prawo do poprawiania oczywistych błędów związanych z wprowadzaniem kursów i/lub wyników wyników zakładów nawet po zakończeniu wydarzenia sportowego- lub do anulowania zakładów. Betsafe nie bierze odpowiedzialności za dokładność wyników na żywo, statystyk, lub innych informacji/danych, które udostępniamy podczas obstawiania na żywo. Wyświetlane wyniki oraz dodatkowe informacje (np. czas, strzelec) są podawane na stronie wyłącznie jako odniesienie. Nie gwarantujemy dokładności tych informacji.

  13. Format kursów

  Będąc naszym klientem możesz wybrać swój ulubiony format kursów: dziesiętny (Decimal), brytyjski (Fractions) i format amerykański (American). Po tym jak format jest zachowany podczas zalogowania się, będzie on ustawiony w przeglądarce. Ważne jest aby pamiętać, że wszelkie kalkulacje dotyczące wypłaty na pasku zakładów są obliczane w formacie dziesiętnym. Format dziesiętny będzie zawsze równy lub wyższy niż inne dostępne formaty, co przekłada się na taką samą lub wyższą wypłatę.

  14. Zdarzenie outright

  Nie będzie wypłacany zwrot środków pieniężnych za zakłady na zawodników nie biorących udziału w zdarzeniu. Dla ofert „Place” nie będą obowiązywały zasady remisu „Dead heat Rules” i zwycięskie zakłady zostaną wypłacone według pełnych, wyszczególnionych stawek, bez względu na to, czy liczba zwycięzców jest większa od liczby miejsc wynikających z remisów. W przypadku obecności jednego lub więcej zwycięzców zdarzenia outright „Wygraj” lub „Grupowe” stosuje się zasadę remisu („Dead Heat Rule”).

  15. Inne

  Betsafe zastrzega sobie prawo, wykorzystywane według własnego uznania, do całkowitego lub częściowego unieważnienia zakładu, jeśli oczywiste jest ze: wynik zdarzenia stal się powszechnie znany jeszcze przed zakończeniem zdarzenia; zakłady zostały zaproponowane, obstawione i/lub przyjęte w wyniku błędu.

  16. Zasady dla konkretnych kategorii

  Ważne jest, by zapoznać się z zasadami oraz regulacjami, które dotyczą wszystkich czynności związanych z obstawianiem zakładów w Betsafe (patrz powyżej).

  1. Narciarstwo Alpejskie
  2. Łucznictwo
  3. Football amerykański
  4. Lekkoatletyka
  5. Football australijski
  6. Badminton
  7. Bandy
  8. Baseball
  9. Koszykówka
  10. Piłka nożna plażowa
  11. Siatkówka plażowa
  12. Biathlon
  13. Boks
  14. Kajakarstwo
  15.Krykiet
  16. Biegi Narciarskie
  17. Curling
  18. Kolarstwo
  19. Rzutki
  20. Nurkowanie
  21. Jeździectwo
  22. Szermierka
  23. Hokej na trawie
  24. Floorball
  25. Piłka nożna
  26. Formuła 1
  27. Futsal
  28. Golf
  29. Gimnastyka
  30. Piłka ręczna
  31. Hokej na lodzie
  32. Indy Car
  33. Judo
  34. Lacrosse
  35. Mieszane Sztuki Walki
  36. Motocykle
  37. Sporty motorowe
  38. Kombinacja norweska
  39. Bieg na orientację
  40. Pesäpallo
  41. Pięciobój
  42. Bilard
  43. Rajdy samochodowe
  44. Wioślarstwo
  45. Rugby Union
  46. Rugby League
  47. Żeglarstwo
  48. Strzelectwo
  49. Skoki narciarskie
  50. Snooker
  51. Snowboard
  52. Łyżwiarstwo szybkie
  53. Żużel
  54. Pływanie
  55. Taekwondo
  56. Tenis stołowy
  57. Tenis
  58. Kłusaki
  59. Siatkówka
  60. Piłka wodna
  61. Yachting
  62. Biznes i polityka
  63. Rozrywka
  64. Poker
  65. eSports

  1. Narciarstwo alpejskie
  W Slalomie i Slalomie Gigancie oba zjazdy muszą zostać zakończone, aby zakłady były ważne. Aby zakład H2H został uznany za ważny, przynajmniej jeden narciarz musi zakończyć oba zjazdy. W biegu zjazdowym i Super G obaj narciarze muszą opuścić startowa bramkę, aby zakład H2H był ważny. Jeżeli obaj gracze nie ukończą zjazdu, zakład jest nieważny.

  Outright: Jeżeli, z jakiejkolwiek przyczyny, uczestnik nie weźmie udziału w wydarzeniu, to zakład jest uznany za przegrany, nawet jeśli dojdzie do wydarzenia. Nie ma zwrotu za tych zawodników, którzy nie wystartowali.

  Outright przeniesiony/Zmieniona data wydarzenia: Wszystkie zakłady będą ważne, jeśli wydarzenie zostanie przeniesione na inny termin i zostanie rozegrane w tym samym miejscu w ciągu dwóch dni kalendarzowych. Jeżeli wydarzenie zostanie rozegrane w innym miejscu, zakład będzie nieważny.

  Wszystkie zakłady są rozliczane na podstawie oficjalnych wyników ogłoszonych przez International Ski Federation (FIS), International Skating Union (ISU), Oficjalny Komitet Olimpijski lub inną oficjalną i odpowiedzialną za dane wydarzenie.

  2. Łucznictwo
  Zwycięzca jest wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników ogłoszonych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOL) lub inną organizację odpowiedzialną za dane wydarzenie w momencie wręczania medali. Jakiekolwiek późniejsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na zakłady.

  3. Football amerykański
  Jakikolwiek mecz, który jest przełożony lub przerwany, zostanie uznany za nieważny, jeśli nie zostanie przełożony i zakończony w ramach tej samej, cotygodniowej kolejki NFL. Na przykład, jeśli mecz jest zaplanowany do rozegrania w Tygodniu 10 w niedzielę i został przeniesiony na dzień między poniedziałkiem a środą i jest częścią Tygodnia 10, to zakłady będą ważne. Jeżeli zaś mecz będzie przeniesiony i rozegrany później niż kolejnej środy i będzie częścią następnej kolejki, to zakłady zostaną uznane za nieważne.

  Wszystkie mecze zawierają dogrywkę, o ile nie napisano inaczej. By zakłady były ważne, musi upłynąć co najmniej 55 minut meczu. W przeciwnym wypadku wszystkie zakłady zostaną unieważnione, a kurs zredukowany do 1.00. Jeśli mecz zakończy się remisem po czasie dodatkowym, zakłady na money line będą uznane za nieważne a kurs ustawiony na 1,00. Wszystkie inne zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o końcowy wynik.

  Zwycięzcy konferencji AFC/NFC są wyłonieni na podstawie tego, która drużyna awansowała do Superbowl.

  Zwycięzcy dywizji NFL są wyłonieni w oparciu o informacje na NFL.com na koniec sezonu regularnego NFL.

  Połowa/Cały mecz, Połowa z największą liczbą punktów, Kwarta z największą liczbą punktów – podczas rozstrzygania tych zakładów, dogrywka nie jest brana pod uwagę.

  Czy jakakolwiek drużyna zaliczy 3 punktowane akcje z rzędu (bez punktów przeciwnika w tym czasie) – ten zakład dotyczy tego, czy jakakolwiek drużyna zaliczy 3 punktowane akcje z rzędu (bez punktów przeciwnika w tym czasie). Touchdown (przyłożenie), field goal lub safety liczą się jako punktowane akcje. PAT (Point after Touchdown) czyli punkt po przyłożeniu oraz podwyższenie dwupunktowe nie liczą się jako akcje punktowe, bo są rozumiane jako kontynuacja przyłożenia.

  Zakłady specjalne-zawodnicy
  Aby zakłady były ważne, wszyscy zawodnicy muszą uczestniczyć w meczu. Zakłady dotyczące gracza, który zapunktuje jako pierwszy oraz jako ostatni są wyjątkiem, gdzie nie ma zwrotów za tych, którzy nie wystartowali.

  ”Fantasy matches”
  W „Fantasy matches” dwie drużyny rywalizują tylko wirtualnie.
  Zwycięzcą tego wirtualnego pojedynku jest drużyna, która w meczu ze swoim przeciwnikiem zdobędzie więcej goli, wliczając dogrywkę.Pamiętaj: liczy się tylko ilość zdobytych punktów, nie ważne jest czy drużyna wygrała czy przegrała.

  Przykład:
  Fantasy match: Atlanta – San Francisco;
  Prawdziwe mecze: Atlanta – New York Jets; 24 – 13 i San Francisco – Baltimore: 30 – 33; Rezultat naszego “Fantasy Match” Atlanta – San Francisco to 24 – 30; San Francisco jest zatem zwycięzcą.

  Zakłady Specjalne NFL Draft
  Pozycje zawodników w NFL Draft zostaną rozstrzygnięte w oparciu o komunikat podczas draftu.

  4. Lekkoatletyka
  Zwycięzca jest określony na podstawie oficjalnych wyników. Obowiązuje zasada dead heat. W "Head-to-Head" wygrywa uczestnik, który ostatecznie uplasuje się na wyższej pozycji. Jeśli jeden z uczestników przejdzie dalej niż drugi, wygra ten, który przeszedł najdalej. Jeśli obaj uczestnicy odpadną na tym samym poziomie, np. jeśli obaj nie wyjdą z ćwierćfinałów, zakłady są uznane za nieważne, a kurs jest ustalony na 1,00. Jeśli jeden z uczestników nie stawi się, wszystkie zakłady head to head z udziałem tego uczestnika zostaną anulowane, z wyjątkiem zakładów typu outright.

  5. Football australijski
  Zwycięzca jest określony na podstawie oficjalnych wyników. Obowiązuje zasada dead heat.

  6. Badminton
  Wszystkie zakłady są rozstrzygnięte w oparciu o oficjalne rezultaty konkretnego wydarzenia. Jeżeli wydarzenie jest zawieszone lub przeniesione, to zakłady są ważne, jeśli wydarzenie zostanie dokończone w tym samym miejscu w ciągu 36 godzin.

  Zwycięstwo w meczu, w tym zakłady na żywo
  Aby zakłady zostały uznane za ważne, musi zostać rozegrany jeden pełny gem. Jeśli w meczu nie zostanie ukończony przynajmniej 1 gem, zakłady zostaną uznane za nie ważne.

  Zakłady typu handicap, w tym zakłady na żywo
  Jeśli któryś z uczestników wycofa się, zakłady z handicapem zostaną uznane za nieważne, chyba, że nie można rozstrzygnąć meczu w normalny sposób bez jednoznacznego określenia wyniku tego zakładu.

  Jeżeli gracz nie wystąpi w singlu lub deblu, to zakłady dotyczące tego meczu zostaną uznane za nieważne. Wszystkie zakłady dotyczące meczu drużynowego będą jednak ważne, jeśli dojdzie do zmian graczy lub w składzie drużyny. Wszystkie zakłady dotyczące wyniku meczu drużynowego będą ważne, nawet jeśli jeden lub więcej indywidualnych meczy zostanie rozstrzygniętych walkowerem z powodu rezygnacji jednego z graczy.

  Powyżej/Poniżej: Jeżeli jakikolwiek gracz zrezygnuje podczas meczu, zakłady Powyżej/Poniżej zostaną uznane za nieważne, o ile konkretna liczba punktów nie została wcześniej przekroczona – w takim przypadku zakład zostanie odpowiednio rozstrzygnięty.

  Outright: Brak zwrotu za graczy, którzy nie wystartowali. Obowiązuje reguła Dead-heat.

  7. Bandy
  Aby zakłady były ważne, rozegranych musi zostać przynajmniej 80 minut meczu. Wszystkie zakłady dotyczą przepisowego czasu gry, jeśli przy zakładzie nie zaznaczono dogrywki. Jeżeli mecz rozgrywany jest przez trzy tercje zamiast dwóch połów, wtedy wynik po upływie 45 minut będzie liczył się jako rezultat połowy spotkania dla wszystkich grup zakładów. Jeżeli mecz został przeniesiony lub anulowany, to wszystkie zakłady zostaną uznane za nieważne, jeśli mecz nie zostanie rozegrany w ciągu 36 godzin od początkowej godziny rozpoczęcia.

  Zakłady specjalne-zawodnicy
  Aby zakłady specjalne dotyczące zawodników były ważne, zawodnicy muszą uczestniczyć w wydarzeniu, w innym wypadku zakłady będą anulowane.

  8. Baseball
  Mecze, które nie zaczną się w ciągu 12 godzin od wcześniej zaplanowanej godziny zostaną przełożone, a stawki zwrócone. Mecz jest uznany za ważny, gdy rozegrano 5 inningów (4,5 gdy gospodarze prowadzą). Zakłady na łączną liczbę runów są ważne, gdy rozegranych zostanie przynajmniej 9 inningów (8,5 gdy gospodarze prowadzą) lub gdy wynik zakładu jest już znany przed zakończeniem meczu. Wszystkie zakłady uwzględniają dodatkowe inningi, jeżeli nie podano inaczej. Jeżeli gra playoff jest wstrzymana, a następnie wznowiona w ciągu 120 godzin po wstrzymaniu, wszystkie zakłady są ważne i zostaną rozstrzygnięte po zakończeniu gry. Jeśli, z jakiegokolwiek powodu, mecz zakończy się remisem, zakłady na money line zostaną anulowane, natomiast pozostałe zakłady pozostaną wiążące i rozliczone na podstawie oficjalnych wyników.

  Starting Pitchers (starter, miotacz):
  Miotacze znajdujący się w wyjściowym składzie, tzw. starterzy, opublikowani są wyłącznie w celach informacyjnych. Żaden starter, który znajdują się w historii Twoich zakładów oraz/ lub na Twoim kuponie zakładów nie będzie miał wpływu na rozstrzygnięcie Twojego zakładu, a wszystkie zakłady zostaną uznane za prawidłowe; niezależnie od tego czy wyświetlony starter rozpocznie mecz w wyjściowym składzie czy nie.

  Zakłady specjalne - gracze:
  Każdy gracz, który jest przedmiotem zakładu specjalnego musi wziąć udział w grze, aby zakłady zostały uznane za ważne. Jeżeli chodzi o miotaczy, to muszą rzucić jedną piłkę, a zawodnik odbijający piłkę kijem musi przynajmniej raz pojawić się na stanowisku pałkarza. W grach, w których nie ukończono 9 inningów (8,5, gdy gospodarze prowadzą) wszystkie zakłady specjalne są uznane za nieważne, jeżeli nie doszło wcześniej do ich rozstrzygnięcia. Wcześniejsze rozstrzygnięcie może być na przykład wynikiem powyżej lub usunięciem gracza z gry przed zakończeniem meczu.

  W zakładach dotyczących uzyskanych baz przez uderzającego obowiązują poniższe kalkulacje:

  Pojedyncza - 1 baza
  Podwójna - 2 bazy
  Potrójna - 3 bazy
  Homerun - 4 bazy

  Uzyskanie bazy w wyniku np. błędu, wild pitchu itd. nie wlicza się do liczby uzyskanych baz.

  Zakłady specjalne/Props:
  Jakiekolwiek zakłady specjalne lub proposition bets, które dotyczą pierwszego inningu zostaną rozstrzygnięte po zakończeniu 1. inningu. Późniejsze anulowanie gry, jej wstrzymanie lub przełożenie nie ma wpływu na te zakłady. To samo dotyczy zakładów na to, kto pierwszy zapunktuje.

  Sezon Regularny:
  Wszelkie mecze w serii muszą zostać rozegrane nie później niż 24 godziny od wcześniej zaplanowanej godziny rozpoczęcia ostatniej gry w serii. Jeżeli jakikolwiek mecz w serii nie zostanie zakończony w ciągu tego okresu, to zakłady na serię zostaną uznane za nieważne. Wszystkie wyniki meczów muszą zostać uznane za oficjalne, aby zakłady były ważne. Zmiany miotaczy startujących w meczach nie mają wpływu na zakłady na serię.

  Baseball Międzynarodowy:
  Jakikolwiek mecz, który zakończył się zgodnie z zasadą "Mercy Rule" będzie ważny, bez względu na liczbę rozegranych inningów.

  Grand Salami: Aby zakłady były ważne, musi zostać rozegranych przynajmniej 8.5 inningów we wszytkich meczach. Jeśli jakiś mecz został przełożony, zakłady będą nieważne, o ile nie zostanie on rozegrany w ciągu 12 godzin od początkowej godziny rozpoczęcia meczu. Wszystkie zakłady w Grand Salami są ważne, bez względu na wszelkie zmiany dotyczące miotaczy w tym konkretnym dniu. Jeżeli zakład Powyżej/Poniżej dotyczący łącznej liczby runów został już rozstrzygnięty, przed decyzją o przełożeniu meczu, to zakłady będą ważne.

  9. Koszykówka
  O rozstrzygnięciu zakładów decyduje oficjalny, końcowy rezultat meczu, wliczając dogrywkę (W przypadku gdy mecz zakończy się remisem i nie zostanie rozegrana dogrywka, wszystkie rynki zostaną rozliczone zgodnie z ostatecznym wynikiem według zasad). Końcowy rezultat jest ustalony gdy mecz został całkowicie zakończony. Zakłady, których wymogiem jest końcowy wynik zostaną uznane jako nieważne jeśli dany mecz zostanie przerwany. Wszystkie zakłady, których wymogiem nie jest całkowite zakończenie meczu, zostaną rozstrzygnięte jeśli część meczu (połowa, kwarta), której dotyczą, została zakończona.

  Przykład:
  Zakłady dotyczące 1. połowy zostaną rozstrzygnięte, jeśli mecz został przerwany w 2. połowie. Zakład Powyżej/Poniżej zostanie rozstrzygnięty jako Powyżej, jeśli liczba punktów osiągnęła wyższą liczbę niż linia Powyżej/Poniżej, której dotyczył zakład przed przerwaniem meczu.

  Zakłady Specjalne - Gracze – Aby zakład specjalny dotyczący graczy był uznany za ważny, wszyscy gracze, których tyczy się konkretny zakład muszą wziąć udział w meczu. W innym przypadku zakłady zostaną uznane za nieważne.

  Rozliczenie zakładu:
  Wszelkie rezultaty powinny być oparte o oficjalne komunikaty – oficjalne źródło lub stronę internetową - związane z wydarzeniem dotyczącym zakładu. W przypadku, gdy rezultaty nie są dostępne na oficjalnej stronie lub u oficjalnego źródła, lub w przypadku gdy zachodzi podejrzenie, że takie rezultaty są nieprawidłowe, to może dojść do rozstrzygnięcia rezultatu na podstawie innych niezależnych źródeł. W przypadku braku jakichkolwiek źródeł dotyczących wyniku spotkania, rezultat rozstrzygniemy w oparciu o własną analizę.

  Długoterminowe zakłady na NBA
  Aby zakłady dotyczące łącznej liczby zwycięstw w sezonie regularnym były ważne, drużyny muszą rozegrać minimum 80 spotkań. Jeśli jednak taki zakład jest rozstrzygnięty przed zagraniem przez drużynę 80 meczy, to powyższa reguła nie jest stosowana.

  Zwycięzca dywizji - Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o oficjalne decyzje zarządzających NBA.

  Zwycięzca Konferencji – Zwycięzcą konferencji zostaną drużyny, które zakwalifikują się do finałów NBA. Zakłady te nie są oparte o wyniki w sezonie regularnym.

  10. Piłka nożna plażowa
  Wszystkie zakłady są przyjmowane tylko w regulaminowym czasie gry, chyba że podano inaczej. Regulaminowy czas gry jest określany przez oficjalne przepisy publikowane przez stosowne władze. W przypadku gdy mecz zacznie się wcześniej niż zaplanowano, wszystkie zakłady wniesione po czasie faktycznego rozpoczęcia meczu zostaną uznane za nieważne.

  Nie będą dokonywane żadne korekty w rozliczeniu z powodu zmian czy ustaleń organów zarządzających po zakończeniu imprezy lub turnieju.

  Zakłady na mecz


  Wynik meczu
  Zakłady będą rozliczone w zależności od tego, która drużyna wygra mecz, np. drużyna gospodarzy, remis lub drużyna gości.

  Liczba strzelonych bramek
  Zakłady będą rozliczane w zależności od tego, czy łączna liczba strzelonych w meczu bramek jest wyższa lub niższa od podanej.

  Handicap
  Zakłady będą rozliczane w zależności od tego, która drużyna wygra mecz po zastosowaniu linii HCP.

  Zakłady długoterminowe


  Zdecydowany zwycięzca i inne zakłady dotyczące zajętego w zawodach miejsca
  Zakłady będą rozliczane według końcowego miejsca drużyny w zawodach na zakończenie zaplanowanego programu meczów z wyłączeniem baraży ligowych.

  Najlepszy strzelec
  Zakłady będą rozliczane w zależności od tego, który zawodnik strzeli najwięcej bramek w podanych w tytule zawodach. W rozgrywkach ligowych nie są liczone baraże. Nie są liczone bramki samobójcze. Zastosowanie mają zasady dotyczące remisów.

  11. Siatkówka plażowa
  Rozliczenie zakładów zdeterminowane jest oficjalnymi miejscami na podium. Ewentualne późniejsze dyskwalifikacje nie będą miały wpływu na zakłady.

  12. Biathlon
  H2H + Strzelanie H2H: Aby zakłady były ważne, obaj zawodnicy muszą rozpocząć wydarzenie. Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o oficjalne decyzje odpowiednich federacji (FIS, IBU lub innej oficjalnej federacji).

  Outright: Jeżeli, z jakiejkolwiek przyczyny, zawodnik nie zacznie zimowego wydarzenia sportowego, to zakłady zostaną uznane za przegrane, nawet jeśli samo wydarzenie odbyło się. Brak zwrotu za zawodników, którzy nie wystartowali.

  Outright – Anulowane Wydarzenia: Wszystkie zakłady zostaną uznane za nieważne, jeśli wydarzenie zostanie anulowane, o ile oficjalna federacja (FIS, IBU lub inna oficjalna federacja) nie uzna rezultatu anulowanego wydarzenia za oficjalny wynik lub wydarzenie nie zostanie kontynuowane w tym samym miejscu w ciągu 36 godzin.

  Outright Przełożone Wydarzenie – Wszystkie zakłady będą ważne, jeśli wydarzenie zostanie przełożone i rozegrane w tym samym miejscu w ciągu dwóch dni kalendarzowych. Jeżeli wydarzenie zostanie przełożone i rozegrane w innym miejscu, zakłady zostaną uznane za nieważne.

  Wydarzenia drużynowe i sztafety – Na potrzeby tego zakładu, w wydarzeniach drużynowych i sztafetach zdobycie medalu będzię się liczyło tylko jako jeden medal.

  13. Boks
  Rezultat jest oparty o oficjalną decyzję na ringu. Wynik zdarzenia może być skorygowany lub zmieniony po prezentacji wyniku przez spikera w ringu. Rozstrzygnięcie zakładów nie jest oficjalne do momentu weryfikacji wyniku przez zarządzających wydarzeniem.

  Jakiekolwiek zmiany wyniku walki, do których dojdzie po dokonaniu oficjalnej decyzji na ringu, wywołane decyzją instytucji nadzorującej i spowodowane protestem, sprawą sądową, testem antydopingowym lub innymi czynnikami, nie będą brane pod uwagę – zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o oficjalny rezultat na ringu.

  Zakłady na wygraną boksera przez nokaut lub nokaut techniczny są rozstrzygnięte jako wygrane, jeśli bokser wygra poprzez nokaut, nokaut techniczny lub walka będzie zastopowana na wniosek narożnika przeciwnika.

  Zakład Powyżej/Poniżej – Liczba Rund dotyczy tylko zakończonych rund. Połowa rundy to dokładnie 1 minuta 30 sekund – cała runda to 3 minuty. Tak więc, 3 i pół rundy to 1 minuta i 30 sekund 4 rundy.

  W przypadku zakładów na łączną liczbę rund, jeśli bokser nie wstał na dzwonek, to runda jest uznana za nie zaczętą.

  Gdy dojdzie do remisu, to zakłady na zwycięstwo jednego z bokserów zostaną zwrócone, oprócz zakładów, w których była opcja remisu.

  Jakakolwiek walka, która zakończyła się rezultatem „brak walki” lub „brak decyzji” spowoduje, że wszystkie zakłady zostaną zrefundowane.

  Zakłady na rundy Nieparzyste/Parzyste

  Składasz zakład na to: czy walka będzie wygrana w nieparzystej lub parzystej liczbie rund.

  Jeśli walka zakończy się po pełnym zaplanowanym dystansie wówczas zakłady zostaną rozliczone jako przegrane.

  14. Kajakarstwo
  Zwycięzca jest wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników ogłoszonych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOL) lub inną organizację odpowiedzialną za dane wydarzenie w momencie wręczania medali. Jakiekolwiek późniejsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na zakłady.

  15.Krykiet
  Wyniki zostana ustanowione w oparciu o oficjalne reguły zawodów.

  16. Narciarstwo biegowe
  H2H: Aby zakłady były ważne, obaj zawodnicy muszą rozpocząć wydarzenie. Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o oficjalne wyniki odpowiednich federacji (FIS, IBU lub innej oficjalnej federacji).
  Outright: Jeżeli, z jakiejkolwiek przyczyny, zawodnik nie zacznie zimowego wydarzenia sportowego, to zakłady zostaną uznane za przegrane, nawet jeśli samo wydarzenie odbyło się. Brak zwrotów za zawodników, którzy nie wystartowali.
  Outright – Anulowane Wydarzenia: Wszystkie zakłady zostaną uznane za nieważne, jeśli wydarzenie zostanie anulowane, o ile oficjalna federacja (FIS, IBU lub inna oficjalna federacja) nie uzna rezultatu anulowanego wydarzenia za oficjalny wynik lub wydarzenie nie zostanie kontynuowane w tym samym miejscu w ciągu 36 godzin.
  Outright Przełożone Wydarzenie – Wszystkie zakłady będą ważne, jeśli wydarzenie zostanie przełożone i rozegrane w tym samym miejscu w ciągu dwóch dni kalendarzowych. Jeżeli wydarzenie zostanie przełożone i rozegrane w innym miejscu, zakłady zostaną uznane za nieważne.
  Wydarzenia drużynowe i sztafety – Na potrzeby tego zakładu, w wydarzeniach drużynowych i sztafetach zdobycie medalu będzię się liczyło tylko jako jeden medal.

  17. Curling
  Outright: Jeśli, z jakiejkolwiek przyczyny, uczestnik nie weźmie udziału w wydarzeniu Curling, zakład jest przegrany, nawet jeśli wydarzenie zostanie rozegrane. Brak zwrotów za zawodników, którzy nie uczestniczyli w wydarzeniu.

  Obstawianie spotkań: Wszystkie mecze zostaną rozstrzygnięte w oparciu o ostateczny wynik. Dla celów obstawiania, dogrywka (dodatkowy end) będzie się liczyć.

  Obstawianie partii (endu): Dla celów obstawiania partii (end), jeżeli dla konkretnej partii nie jest oferowany remis (blank end 0-0), a do niego doszło, to wszystkie zakłady będą nieważne.

  18. Kolarstwo
  H2H zawodnicy – etap: Aby zakłady były ważne, obaj zawodnicy muszą rozpocząć etap. Wszystkie zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o oficjalne wyniki federacji (UCI lub jakiejkolwiek innej oficjalnej federacji).

  Outright: Jeżeli, z jakiejkolwiek przyczyny, kolarz nie rozpocznie wyścigu, zakład jest przegrany, nawet jeśli wydarzenie zostanie rozegrane. Brak zwrotów za kolarzy, którzy nie wystartowali. Obowiązuje reguła Dead Heat.

  Outright Zawodnik – Wyższa pozycja w wyścigu: Wygrane zakłady muszą przewidzieć, który z dwóch zawodników zakończy wyścig na wyższej pozycji. Aby zakład był ważny, obaj zawodnicy muszą zacząć wyścig. Jeżeli obaj zawodnicy zrezygnują z uczestnictwa w wyścigu podczas jego trwania, to zawodnik, który zakończył więcej etapów będzie postrzegany jako zwycięzca. Jeżeli obaj zawodnicy zrezygnują z wyścigu na tym samym etapie, zakłady zostaną uznane za nieważne.

  Przerwane wyścigi: Zakłady zostaną uznane za nieważne, jeśli nie zostanie rozegranych 5 etapów i nie zostaną ogłoszone oficjalne wyniki, o ile nie zostało to przedstawione inaczej w warunkach danego zakładu lub możliwe jest rozstrzygnięcie zakładu na podstawie rozegranych etapów. Wszystkie zakłady na poszczególne etapy lub wyścigi będą nieważne, jeśli indywidualne wyścigi lub etapy zostaną przerwane przed ogłoszeniem oficjalnych wyników, o ile nie zostało to przedstawione inaczej w warunkach danego zakładu lub możliwe jest rozstrzygnięcie zakładu na podstawie rozegranych części etapów lub wyścigów.

  Przełożone Wyścigi: Wszystkie zakłady będą nieważne, jeśli wyścigi będą przełożone i rozegrane w innym miejscu.

  19. Rzutki
  Zakłady na zwycięzcę
  Zwroty nie będą przyznane za zakłady złożone na uczestników, którzy nie wystartowali w zawodach. Wszystkie zakłady są ważne, jeśli zawodnik wycofa się przed lub w trakcie turnieju.

  Zakłady na zwycięzcę w Premier League dotyczą zwycięzcy fazy playoff, a nie zwycięzcy tabeli ligowej po 15 tygodniu rozgrywek.

  Wynik meczu
  Jeśli mecz się rozpocznie, lecz nie zakończy, gracz, który przejdzie do kolejnej rundy zostanie uznany jako zwycięzca. Mecz Premier League zostanie rozstrzygnięty zgodnie z oficjalnym wynikiem ogłoszonym przez federację.

  W ramach rozgrywek Premier League oferujemy zakłady 3-Way oraz 2-Way. Zakłady typu 2-way zostaną unieważnione, jeśli wynik okaże się remisowy.

  Handicap
  Jeśli z jakiegokolwiek powodu mecz nie zostanie zakończony, wszystkie zakłady handicapowe dotyczące legów i setów zostaną unieważnione, chyba że wynik został już określony.

  Liczba legów/setów Poniżej/Powyżej, Suma legów/setów
  Jeśli z jakiegokolwiek powodu mecz nie zostanie dokończony, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, chyba że wynik został już określony

  Liczba legów, Parzyste lub Nieparzyste
  Jeśli z jakiegokolwiek powodu mecz nie zostanie dokończony, wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

  Zwycięzca lega/seta
  Leg/set musi zostać zakończony, aby zakład został uznany.

  Najwięcej 180 /180 w meczu, 180 w meczu Handicap
  Jeśli z jakiegokolwiek powodu mecz nie zostanie dokończony, wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

  Checkout w meczu
  Jeśli z jakiegokolwiek powodu mecz nie zostanie dokończony, wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

  180 w meczu 2/3 Way, Gracz 180 2/3 Way
  Jeśli z jakiegokolwiek powodu mecz nie zostanie dokończony, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, chyba że wynik został już określony

  Najwyższy checkout meczowy 2/3 Way / najwyższy checkout powyżej/poniżej, najwyższy checkout gracza 2/3 Way
  Jeśli z jakiegokolwiek powodu mecz nie zostanie dokończony, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, chyba że wynik został już określony

  Dokładny Wynik
  Jeśli z jakiegokolwiek powodu mecz nie zostanie dokończony, wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

  Wynik po 4 legach, lider po 4 legach
  Aby zakład został uznany, muszą zostać zakończone 4 legi.

  Kto pierwszy wygra 3 legi
  Jeśli z jakiegokolwiek powodu mecz nie zostanie dokończony, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, chyba że wynik został już określony.

  W legu padnie 180, Gracz zdobędzie 180 w legu, wygrywający leg z Checkoutem 2/3 Way, wygrywający leg z podwójnym kolorem
  Aby zakład został uznany, leg musi zostać dokończony.

  Wygrana w 9 rzutkach, Checkout 170
  Jeśli z jakiegokolwiek powodu mecz nie zostanie dokończony, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, chyba że wynik został już określony.

  20. Nurkowanie
  Zwycięzca jest wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników ogłoszonych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOL) lub inną organizację odpowiedzialną za dane wydarzenie w momencie wręczania medali. Jakiekolwiek późniejsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na zakłady.

  21. Jeździectwo
  Zwycięzca jest wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników ogłoszonych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOL) lub inną organizację odpowiedzialną za dane wydarzenie w momencie wręczania medali. Jakiekolwiek późniejsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na zakłady.

  22. Szermierka
  Zwycięzca jest wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników ogłoszonych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOL) lub inną organizację odpowiedzialną za dane wydarzenie w momencie wręczania medali. Jakiekolwiek późniejsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na zakłady.

  23. Hokej na trawie
  Zwycięzca jest wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników.

  24. Floorball
  Wszystkie zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o oficjalne wyniki wydarzenia. Jeżeli wydarzenie jest przerwane lub przełożone, zakłady będą ważne, jeśli wydarzenie zostanie dokończone w tym samym miejscu w ciągu 36 godzin. Jeżeli jeden lub więcej uczestników nie weźmie udziału w wydarzeniu, to zakłady zostaną uznane za nieważne. Aby zakład był ważny, rozegranych musi być przynajmniej 55 minut meczu. Jeśli nie jest inaczej postanowione, wszystkie zakłady dotyczą tylko czasu regularnego.

  25. Piłka nożna
  Wszystkie zakłady są przyjmowane tylko w regulaminowym czasie gry, chyba że podano inaczej. Regulaminowy czas gry jest określany przez oficjalne przepisy publikowane przez stosowne władze. Aby zakłady były ważne, rozegranych musi zostać przynajmniej 80 minut meczu. Jakiekolwiek zakłady, których wynik został rozstrzygnięty przed zakończeniem czasu regularnego lub przed przerwaniem meczu, powinny zostać rozliczone, niezależnie czy 80 minut zostało rozegranych czy nie.

  Dla celów informacyjnych, jeśli przedstawione mecze są opisane jako mecze „młodzieżowe,” to oznacza to, że są one rozgrywane między drużynami z zawodnikami do 23 lat.

  Zakłady będą rozliczane zgodnie z określoną przez organ zarządzający definicją. O ile nie będą poparte przez bezsprzeczne dowody, GRUPA BETSSON nie będzie uznawać żadnych skarg wynikających z osobistej interpretacji tych pojęć. W przypadku zawodów klubowych UEFA do rozliczania wykorzystywany będzie oficjalny raport prasowy PDF na koniec meczu.

  W przypadku, gdy organ zarządzający nie dostarczy statystyk, przy rozliczeniu zakładów wykorzystane zostaną dane z serwisu WhoScored.com.

  Jeśli federacje dokonają zmian do wyników meczów/turnieju, to rozstrzygnięte już zakłady pozostaną bez zmian.

  Kartki
  Liczą się wszystkie żółte kartki pokazane graczom znajdującym się na boisku. Kartki pokazane menedżerom lub zawodnikom na ławce w momencie otrzymania kartki nie będą się liczyć. W przypadku, gdy dany gracz otrzyma 2 żółte kartki, a po nich czerwoną kartkę, do tych zakładów będą się liczyły 2 kartki.

  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o wszystkie żółte kartki w ciągu 90 lub 45 minut gry. Jakakolwiek kartka wręczona po końcowym gwizdku nie liczy się do rozstrzygnięcia zakładów.

  Punkty za kartki
  Żółta kartka to 10 punktów
  Czerwona kartka to 25 punktów
  Zawodnik może otrzymać maksymalnie 35 punktów. Przykładowo dwie żółte kartki, które przyczynią się do otrzymania czerwonej kartki, będą liczone jako jedna żółta kartka (10 punktów) i jedna czerwona kartka (25 punktów).
  Zakłady zostaną rozliczone na podstawie dostępnych danych, dotyczących pokazanych kartek podczas 90 lub 45 minut gry. Jakakolwiek kartka pokazana po końcowym gwizdku nie będzie brana pod uwagę.

  Rzuty rożne
  Liczą się tylko rzuty rożne, które zostały wykonane. Jeśli rzut rożny został powtórzony, to będzie się liczyć tylko jeden raz.

  Zakłady specjalne dotyczące graczy
  Jeżeli żadna z zasad nie stanowi inaczej, zakłady postawione na zawodników grających w dowolnym momencie meczu są wiążące, niezależnie od czasu kiedy zawodnik pojawił się na boisku / został zmieniony. Promocja nie uwzględnia goli samobójczych.

  Aby długoterminowe zakłady na zawodnika pozostały wiążące, zawodnik musi ukończyć dane zawody w tej samej drużynie, w której rozpoczął grę.

  Obstawianie meczów

  Wynik meczu
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która drużyna wygrała mecz – np. Gospodarze, remis, goście.

  Liczba bramek
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o łączną liczbę bramek w meczu – o to, czy jest ona powyżej czy poniżej ustalonego poziomu.

  Handicap
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o wygraną meczu z uwzględnieniem handicapu.

  Podwójna szansa
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy ostateczny wynik meczu zakończył się zgodnie z dwoma wybranymi możliwościami.

  Strzelenie bramki przez obie drużyny
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, który wybór jest ostatecznym wynikiem meczu. Stawka zostanie zwrócona, jeśli drużyna GOŚCI wygra mecz.

  Obie drużyny zdobędą gola – Bez remisu
  Jeżeli obie drużyny zdobędą gola i jedna z drużyn wygra, wtedy zakład jest rozliczony z opcją 'tak'. Jeżeli wynik to 'wygrana do zera' lub remis, wtedy zakład jest rozliczony z opcją 'nie'.

  Zakłady na przedział czasowy
  Zakłady na dane ramy/przedziały czasowe, takie jak wynik spotkania/strzelone bramki/rzuty rożne itp. po xx min będą uwzględniały wyłącznie wyniki i zdarzenia, które dotyczą danych ram czasowych/przedziału. Inne wydarzenia i zdarzenia, do których doszło poza określonymi ramami czasowymi nie będą brane pod uwagę w ramach rozstrzygania zakładu.
  Na potrzeby tych rynków zakłada się, że do zdarzenia doszło w chwili jego wystąpienia, a nie w chwili podjęcia decyzji przez sędziego. Przykładowo w ramach rozstrzygnięcia zakładu „Czas pierwszego rzutu rożnego” jest brana pod uwagę chwila wykonania rzutu rożnego. Jeśli czynność będzie musiała zostać ponownie wykonana, zakłady są rozstrzygane na podstawie wyniku osiągniętego w ramach ponownie wykonanej czynności.

  Ramy czasowe
  Dla jasności należy przyjąć, że 1. minuta meczu trwa od 0:00 do 0:59, 2. minuta trwa od 1:00 do 1:59, 3. minuta trwa od 2:00 do 2:59 itd. Przykładowo ramy czasowe od 61. do 75. minuty obejmują okres 60:00-74:59.
  Przyjmuje się, że zdarzenia, które miały miejsce w doliczonym czasie gry danej połowy wystąpiły w ramach czasowych obejmujących ostatnią minutę tej połowy.

  Reszta Wyników Meczu
  Wszystkie zakłady są rozstrzygnięte w oparciu o wynik w reszcie spotkania po postawieniu zakładu; wszelkie bramki zdobyte przed postawieniem zakładu nie są brane pod uwagę w rozstrzygnięciu zakładu.

  Połowa/Koniec meczu
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o wynik meczu po 1. połowie i 2. połowie.

  Dokładny wynik
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, jaki jest dokładny wynik spotkania.

  Dokładny wynik - 1. Połowa
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, jaki jest dokładny wynik spotkania po 1. połowie.

  Gospodarze/Goście – Liczba bramek
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy liczba strzelonych bramek przez gospodarzy/gości jest powyżej lub poniżej ustalonego poziomu.

  Gospodarze/Goście – pierwszy gol
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy pierwszy gol gospodarzy/gości zostanie strzelony w pierwszej połowie, drugiej połowie, czy w ogóle zostanie niestrzelony.

  Gospodarze/Goście - wygrana do zera
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy gospodarcze/goście wygrają mecz bez straconej bramki.

  Stosunek wygranej
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, z jakim stosunkiem drużyna wygra mecz. Np. gospodarze wygrają z przewagą jednego gola. Istnieje możliwość zakładu na remis.

  Łączna liczba bramek
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, ile bramek zostało strzelonych w całym meczu.

  Liczba bramek – 1. połowa
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy liczba strzelonych bramek w pierwszej połowie jest wyższa lub niższa od ustalonego poziomu.

  Połowa z najwyższą liczbą bramek
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, w której z połów strzelonych zostanie najwięcej bramek. Istnieje możliwość wybrania zakładu na taką samą liczbę bramek w obu połowach.

  Wynik do przerwy
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o wynik spotkania do przerwy, np gospodarze, goście, remis.

  Remis – brak zakładu
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o końcowy wynik meczu. Stawka zostanie zwrócona w przypadku remisu.

  Azjatycki handicap
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która drużyna wygrała spotkanie po uwzględnieniu azjatyckiego handicapu.

  Pierwsza/ostatnia drużyna, która strzeli bramkę
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która drużyna strzeli jako pierwsza/ostatnia bramkę. W ty zakładzie liczą się gole samobójcze.

  Łączna liczba bramek – 1. połowa
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o dokładną liczbę bramek zdobytych w pierwszej połowie meczu.

  Liczba bramek – Parzyste/Nieparzyste
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy liczba strzelonych bramek w meczu jest parzysta czy nieparzysta. Brak goli jest rozumiany jako liczba parzysta na potrzeby tego zakładu.

  Podwójna szansa – 1. połowa
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy wynik po pierwszej połowie meczu zakończył się zgodnie z dwoma wybranymi możliwościami.

  Wygrana gospodarczy – brak zakładu
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o ostateczny wynik meczu. Jeśli gospodarze wygrają spotkanie, stawka jest zwracana.

  Wygrana gości – brak zakładu
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o ostateczny wynik meczu. Jeśli goście wygrają spotkanie, stawka jest zwracana.

  Gospodarze/goście – strzelenie bramki w obu połowach spotkania
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy gospodarze/goście strzelili bramki zarówno w pierwszej jak i drugiej połowie.

  Gospodarze/goście – wygrana w 1. lub 2. połowie
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy gospodarze/goście wygrali pierwszą lub drugą połowę spotkania.

  Wynik + liczba goli
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która drużyna wygrała mecz oraz o to, czy łączna liczba bramek zdobytych w meczu jest powyżej/poniżej ustalonego poziomu.

  Wynik + strzelenie bramek przez obie drużyny
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która drużyna wygrała mecz oraz o to, czy obie drużyny strzeliły w meczu bramki.

  Awans
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która drużyna awansuje do kolejnej rundy.

  Sposób zwycięstwa
  Zakłady będą rozliczane zgodnie z rozstrzygnięciem spotkania w systemie pucharowym.

  Gol samobójczy
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy w trakcie meczu strzelony został gol samobójczy. Wiążące są tylko oficjalne decyzje.

  Karny
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy w trakcie meczu przyznany został karny.

  Czerwona kartka
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy jakikolwiek gracz otrzymał w trakcie meczu czerwoną kartkę. W zakładzie tym nie liczą się trenerzy oraz zawodnicy siedzący na ławce.

  Bramki po 90 minucie
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy strzelony został gol po 90 minucie meczu.

  Słupki/poprzeczki
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy podczas meczu zanotowane zostały słupki/poprzeczki.

  Przebieg meczu
  Zakład zostanie rozstrzygnięty w oparciu o to, która drużyna jako pierwsza prowadziła w meczu oraz o końcowy wynik meczu po 90 minutach gry (w tym dodatkowy czas) bez względu jak często prowadzenie zmieniało się podczas meczu.

  Sposób zdobycia pierwszej bramki
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, jak została zdobyta pierwsza bramka w meczu. Wolny jest opcją tylko wtedy, gdy bramka została zdobyta bezpośrednio tą metodą i została oficjalnie uznana za gola.

  Rozpoczęcie meczu
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która drużyna rozpoczęła mecz. Jakiekolwiek zakłądy wypuszczone później niż 10 minut do rozpoczęcia meczu zostaną uznane za nieważne.

  Liczba fauli
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o liczbę fauli podczas meczu.

  Najwięcej fauli
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, kto zanotuje najwięcej fauli.

  Gospodarze/goście – liczba fauli
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o liczbę fauli zanotowanych przez gospodarzy/gości.

  Pierwsza kartka
  Zakłady zostaną rozliczone na podstawie drużyny, ktora otrzyma pierwszą kartkę w meczu.

  Liczba kartek
  Zakłady zostaną rozliczone na podstawie ilości kartek okazanych w trakcie meczu.

  Gospodarze/Goście - Liczba kartek
  Zakłady zostaną rozliczone na podstawie ilości kartek pokazanych wskazanej drużynie podczas meczu.

  Najwięcej kartek
  Zakłady zostaną rozliczone na podstawie drużyny, która otrzyma najwięcej kartek w meczu.

  Pierwszy rzut rożny
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która drużyna wykona jako pierwsza rzut rożny.

  Liczba rzutów rożnych – 1 połowa
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, ile rzutów rożnych zostanie wykonanych podczas 1 połowy.

  Liczba rzutów rożnych
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, ile rzutów rożnych zostanie wykonanych podczas całego meczu.

  Rzuty rożne - handicap
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która drużyna wykona najwięcej rzutów rożnych w meczu po zastosowaniu handicapu.

  Gospodarze/goście – liczba rzutów rożnych
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, ile rzutów rożnych zostało wykonanych podczas gospodarzy/gości w trakcie meczu.

  Najwięcej rzutów rożnych
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która drużyna zanotuje najwięcej rzutów rożnych podczas meczu.

  Zmiana – 1 połowa
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy dojdzie do zmiany w 1 połowie. Nie liczą się w tym przypadku zmiany dokonane w przerwie.

  Liczba zmian
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o liczbę zmian w meczu.

  Gracz ze zmiany strzela gola
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy gracz, który wszedł na boisko z ławki rezerwowych strzeli gola w trakcie meczu.

  Dodatkowy czas – 1 połowa
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o liczbę dodanych minut (wskazaną na tablicy przez sędziego technicznego) do pierwszej połowy. Wszystkie minuty rozegrane powyżej tego dodanego czasu nie liczą się.

  Dodatkowy czas – 2 połowa
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o liczbę dodanych minut (wskazaną na tablicy przez sędziego technicznego) do drugiej połowy. Wszystkie minuty rozegrane powyżej tego dodanego czasu nie liczą się.

  Najwięcej rzutów z autu
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która drużyna zanotowała najwięcej rzutów z autu podczas meczu.

  Łączna liczba strzałów na bramkę
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy łączna liczba strzałów na bramkę jest poniżej lub powyżej określonego poziomu.

  Gospodarcze/goście - Łączna liczba celnych strzałów na bramkę
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy łączna liczba strzałów na bramkę gospodarzy/gości jest poniżej lub powyżej określonego poziomu.

  Najwięcej celnych strzałów na bramkę
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która drużyna zanotuje najwięcej strzałów na bramkę podczas meczu.

  Liczba spalonych
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, ile razy mecz zostanie wstrzymany z powodu decyzji o spalonym.

  Posiadanie piłki - handicap
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która drużyna będzie miała najwięcej posiadania piłki po zastosowaniu handicapu.

  Gospodarze/goście – posiadanie piłki %
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy procentowa posiadanie piłki gospodarzy/gości jest powyżej/poniżej określonego poziomu.

  Najwyższe posiadanie piłki %
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która drużyna zanotuje najwyższe procentowe posiadanie piłki.

  VAR weryfikacja na boisku
  Na potrzeby zakładów, za weryfikację na boisku z pomocą VAR uznaje się przerwanie gry przez sędziego w celu osobistej wideoweryfikacji spornej sytuacji. Dyskretne sprawdzanie lub inne formy weryfikacji z użyciem systemu VAR nie są brane pod uwagę przy rozliczaniu tego typu wydarzeń.

  Każda decyzja podjęta przy pomocy systemu VAR, która jest sprzeczna z pierwotną decyzją podjętą przez organy na boisku, spowoduje, że wszystkie zakłady postawione w okresie pomiędzy zaistnieniem pierwotnego zdarzenia a ostateczną decyzją sędziego w sprawie incydentu zostaną uznane za nieważne. Wszystkie kursy na rynkach, na które pierwotny incydent nie miał wpływu, będą ważne.

  Rynki na strzelca bramki
  W przypadku sporu dotyczącego tego, kto zdobył bramkę, zakład zostanie rozliczony na podstawie wyniku podanego przez oficjalny organ zarządzający. W meczach/wydarzeniach, w których oficjalny organ zarządzający nie jest wcześniej znany (np. mecze towarzyskie), zakład zostanie rozliczony na podstawie bezpośredniej transmisji lub innych źródeł publicznych.

  Strzelec kolejnej bramki na żywo
  Zostaną dołożone wszelkie starania, aby wymienić wszystkich zawodników z drużyny. Jeśli jednak kolejna bramka zostanie zdobyta przez zawodnika, który nie został pierwotnie wymieniony, ten zawodnik nadal będzie uważany za zwycięzcę. Zakłady na zawodników, którzy nie biorą udziału w meczu będą anulowane. Wszyscy zawodnicy, którzy byli na boisku przed zdobyciem kolejnej bramki, zostaną uznani za uczestników meczu. Rozliczenie nie obejmuje żadnych rezultatów uzyskanych podczas Dogrywki i/lub Serii Rzutów Karnych. Zakłady będą anulowane jeżeli kolejny gol będzie golem samobójczym.

  Pierwszy strzelec bramki
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, który gracz strzeli pierwszą bramkę w meczu. W sytuacji, gdy wytypowany gracz nie rozpoczyna meczu i wejdzie na boisko przed rozstrzygnięciem zakładu, zakłady na tego gracza są aktualne. Jeśli pierwszego gola strzelą gracze, którzy nie byli wytypowani na liście, to nadal będą oni uznani za zwycięzców zakładu. W przypadku, gdy jedyną strzeloną w spotkaniu bramką będzie bramka samobójcza, wówczas za zwycięzcę zostanie uznany wybór „brak strzelca“.

  Ostatni strzelec bramki
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, który gracz strzeli ostatnią bramkę w meczu. Wszyscy gracze, którzy wzięli udział w meczu, są brani pod uwagę przy rozstrzygnięciu tego zakładu. Jeśli ostatniego gola strzelą gracze, którzy nie byli wytypowani na liście, to nadal będą oni uznani za zwycięzców zakładu. W przypadku, gdy jedyną strzeloną w spotkaniu bramką będzie bramka samobójcza, wówczas za zwycięzcę zostanie uznany wybór „brak strzelca“.

  Gracz jakiejkolwiek bramki
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy wytypowany gracz strzelił bramkę podczas meczu.

  Gracz z przynajmniej 2 bramkami
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy wybrany gracz strzeli przynajmniej dwie bramki w meczu.

  Gracz z hattrickiem
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy wybrany gracz zanotuje podczas meczu hattricka (lub strzeli więcej bramek).

  Gracz, który otrzyma kartkę
  Zakłady zostaną rozliczone na podstawie tego , czy wybrany zawodnik otrzyma kartkę w meczu.

  Gracz z czerwoną kartką
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy wybrany gracz otrzyma czerwoną kartkę podczas meczu.

  Gracz strzela i jego drużyna wygrywa
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy wytypowany gracz strzeli bramkę a jego drużyna wygra.

  Strzelenie bramki przez gracza w każdej połowie
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy wytypowany gracz strzeli bramkę w obu połowach. Gracz musi zagrać w obu połowach, aby zakłady były wiążące.

  Strzelenie bramki spoza pola karnego
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy gracz strzeli gola spoza pola karnego. Aby zakład się liczył, piłka musi pozostawać całym obwodem poza polem karnym.

  Strzelenie gola z główki
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy wytypowany gracz strzeli gola z główki.

  Strzelenie gola bezpośrednio z rzutu wolnego
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy wytypowany gracz strzeli gola bezpośrednio z rzutu wolnego. Zakład zostanie rozstrzygnięty tylko w przypadku oficjalnego potwierdzenia, że gola zdobył gracz wykonujący rzut wolny.

  Gracz, który wywalczy karnego
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy gracz został sfaulowany w polu karnym. Karne będące wynikiem zagrania ręką nie liczą się w tych zakładach.

  Gracz ze zwycięską bramką
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy gracz zdobył zwycięską bramkę. Taki gol jest rozumiany jako bramka, po której drużyna nie musi już więcej strzelić aby wygrać mecz, np, gol na 3-2 w meczu, który zakończył się wynikiem 5-2.

  Zawodnik rozegra cały mecz
  Aby zakłady były wiążące, zawodnik musi rozpocząć mecz. Zakłady będą rozliczane w zależności czy wybrany zawodnik rozegra mecz w pełnym wymiarze.

  Odesłanie na trybuny
  Zakłady będą rozstrzygane, jeśli wymieniony menedżer/trener w trakcie meczu zostanie przez arbitra wykluczony z ławki rezerwowych. Zakłady nie uwzględniają sytuacji, w której menedżer/trener rozpoczyna mecz na trybunach lub dobrowolnie opuszcza strefę techniczną w trakcie meczu. Jeśli menedżer/trener spędzi cały mecz na trybunach, zakłady zostaną uznane za nieważne.

  Gracz meczu
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, który zawodnik otrzymał miano gracza meczu przez oficjalną federację, np FIFA w przypadku Mistrzostw Świata. Jeśli federacja nie wybrała gracza meczu, zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o decyzję głównych stacji telewizyjnych w UK, zgodnie z następującą kolejnością: i) BBC/ITV ii) Sky iii) BT Sport iv) Euro Sport.
  Jeśli nie dojdzie do oficjalnego wytypowania gracza meczu, to zakłady są uznane za nieważne, nawet jeśli dziennikarze lub analitycy stacji indywidualnie wybiorą swojego gracza meczu. Jeśli więcej niż jeden zawodnik otrzyma tytuł gracza meczu, zastosowana jest reguła dead heat.
  Jeśli graczem meczu zostanie zawodnik, który nie został wcześniej opisany na liście, to on jest rozumiany jako zwycięzca właściwy dla zakładu. Liczą się wszyscy gracze, którzy wzięli udział w meczu.


  Zakładu w dłuższej perspektywie

  Zwycięzca i inne zakłady dotyczące rozgrywek
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, którą pozycję w tabeli zajęła drużyna po zakończeniu sezonu, wyłączając jakiekolwiek mecze playoff. Dotyczy to także rozgrywek, które są podzielone na części w jednym sezonie.
  Wyjątkiem w tej regule są ligi w Ameryce Południowej – w ich przypadku, jeśli dwie drużyny znajdują się na pierwszej pozycji z taką samą liczbą punktów, to o wygranej decyduje mecz playoff. W takich przypadkach, zwycięzca playoffu jest także zwycięzcą ligi.

  Najlepszy strzelec
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, który gracz zdobędzie najwięcej goli w rozgrywkach. W rozgrywkach ligowych, mecze playoff nie liczą się. Nie liczą się także gole samobójcze. Obowiązuje reguła Dead Heat.

  Bezpośrednia prognoza
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która drużyna zajęła pierwsze i drugie miejsce w rozgrywkach.

  Prognoza dotycząca miejsc dwóch drużyn (Dual)
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, które dwie drużyny zajmą pierwsze i drugie miejsce w lidze, bez względu na ich dokładną kolejność.

  Grupa zwycięzcy
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, z której grupy pochodzi zwycięzca rozgrywek.

  Wygrany po raz pierwszy
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy zwycięzca rozgrywek zanotował taką wygraną po raz pierwszy w historii.

  Drużyna z największą liczbą goli
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która drużyna strzeliła najwięcej goli w rozgrywkach. Obowiązuje reguła Dead Heat.

  Drużyna z najniższą liczbą goli
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która drużyna strzeliła najmniej goli w rozgrywkach. Obowiązuje reguła Dead Heat.

  Drużyna z największą liczbą straconych bramek
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która drużyna straciła najwięcej bramek. Obowiązuje reguła Dead Heat.

  Drużyna z najmniejszą liczbą straconych bramek
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która drużyna straciła najmniej bramek. Obowiązuje reguła Dead Heat.

  Drużyna z największą liczbą żółtych kartek
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która drużyna otrzyma najwięcej żółtych kartek podczas rozgrywek. Obowiązuje reguła Dead Heat.

  Drużyna z największą liczbą czerwonych kartek
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która drużyna otrzyma najwięcej czerwonych kartek podczas rozgrywek. Obowiązuje reguła Dead Heat.

  Grupa z największą liczbą bramek
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, w której grupie zanotowano najwięcej bramek. Obowiązuje reguła Dead Heat.

  Grupa z najmniejszą liczbą bramek
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, w której grupie zanotowano najmniej bramek. Obowiązuje reguła Dead Heat.

  Nagroda najlepszego gracza
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, który gracz otrzyma oficjalną nagrodę najlepszego zawodnika w rozgrywkach. Na przykład, dla Mistrzostw Świata, w celach rozstrzygnięcia zakładów obowiązuje tytuł „Złotej Piłki”.

  Nagroda najlepszego młodego gracza
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, który zawodnik otrzyma tytuł najlepszego młodego gracza w rozgrywkach.

  Nagroda najlepszego bramkarza
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, który gracz otrzyma nagrodę najlepszego bramkarza w rozgrywkach. Na przykład, dla Mistrzostw Świata, w celach rozstrzygnięcia zakładów obowiązuje tytuł „Złotych Rękawic”.

  Nagroda najlepszego obrońcy
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, który gracz otrzyma nagrodę najlepszego obrońcy w rozgrywkach.

  Nagroda najlepszego pomocnika
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, który gracz otrzyma nagrodę najlepszego pomocnika w rozgrywkach.

  Nagroda najlepszego napastnika
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, który gracz otrzyma nagrodę najlepszego napastnika w rozgrywkach.

  Drużyna turnieju
  Zakłady będą rozliczane w zależności od tego, który gracz odniesie sukces w oficjalnej drużynie grającej w turnieju niezależnie od jego pozycji. W przypadku, gdy żaden oficjalny wpis nie został ogłoszony, wszystkie zakłady zostaną uznane za nieważne.

  Najlepsza pozycja końcowa
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, które drużyny zanotują najlepsze pozycje na koniec rozgrywek. Obowiązuje reguła Dead Heat.

  Najlepszy strzelec
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, który gracz z listy strzeli najwięcej bramek podczas rozgrywek? Obowiązuje reguła Dead Heat.

  Runda wyeliminowania
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, w której rundzie wybrana drużyna zostanie wyeliminowana.

  Najlepszy strzelec drużyny
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, który gracz został najlepszym strzelcem w określonej drużynie w rozgrywkach. W rozgrywkach ligowych, mecze playoff nie liczą się. Nie liczą się także gole samobójcze. Obowiązuje reguła Dead Heat.

  Najlepszy asystent drużyny
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, który gracz został najlepszym asystentem w określonej drużynie w rozgrywkach. W rozgrywkach ligowych, mecze playoff nie liczą się. Obowiązuje reguła Dead Heat.

  Drużyna z awansem z fazy grupowej
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy wybrana drużyna awansuje z fazy grupowej rozgrywek.

  Faza grupowa – dokładna liczba punktów
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o dokładną liczbę punktów na koniec fazy grupowej rozgrywek.

  Faza grupowa –liczba punktów
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy liczba punktów w fazie grupowej jest powyżej/poniżej określonego poziomu.

  Faza grupowa – liczba bramek strzelonych przez drużynę
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy liczba bramek strzelonych przez drużynę jest powyżej/poniżej określonego poziomu.

  Faza grupowa – liczba bramek straconych przez drużynę
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy liczba bramek straconych przez drużynę jest powyżej/poniżej określonego poziomu.

  Faza grupowa – liczba żółtych kartek otrzymanych drużynę
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy liczba żółtych kartek otrzymanych przez drużynę jest powyżej/poniżej określonego poziomu.

  Ostatnia drużyna z porażką
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która drużyna zanotuje najdłuższą serię wygranych i zremisowanych spotkań przed porażką. Obowiązuje reguła Dead Heat.

  Najlepszy strzelec i jego drużyna wygrywa rozgrywki
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, który z wytypowanych graczy zostanie najlepszym strzelcem i czy jego drużyna wygra rozgrywki.

  Najwięcej spotkań z czystym kontem
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która z drużyn zanotuje najwięcej spotkań z czystym kontem (bez straconej bramki) podczas rozgrywek. Obowiązuje reguła Dead Heat.

  Najwięcej asyst
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, który gracz zanotuje najwięcej asyst podczas rozgrywek. Obowiązuje reguła Dead Heat.

  Drużyna, która jako pierwsza zanotuje 7 bramek
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która drużyna zanotuje jako pierwsza 7 strzelonych bramek. Bramki samobójcze nie liczą się. Zwycięską drużyną na potrzeby zakładu jest ta, która najszybciej strzeliła 7 bramek.

  Zwycięzca ligi - Handicap
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która drużyna wygrała rozgrywki z uwzględnieniem handicapu.

  Szczyt ligi 25 grudnia/31 grudnia
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, która drużyna będzie znajdować się na szczycie ligi 25 grudnia/31 grudnia.


  Zakłady Specjalne – Piłka Nożna

  Klub po 3 września / 5 lutego
  Zakłady zostaną rozliczone w zależności od tego, w której drużynie wyznaczony zawodnik jest zarejestrowany przed upływem ustalonego terminu. Wypożyczenia liczą się, o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy gracz nie dokona transferu, to wszystkie zakłady na jego obecną drużynę zostaną rozstrzygnięte jak zwycięskie. Jeśli gracz przejdzie do klubu, który nie znajduje się na liście, wszystkie zakłady pozostaną ważne. Kontrakty wstępne lub podobne umowy nie liczą się w tych zakładach. Zakłady wypuszczone po oficjalnych decyzjach/informacjach nie będą się liczyć.

  Następny etatowy menedżer
  Zakłady będą rozstrzygane, kiedy następny etatowy menedżer zostanie oficjalnie ogłoszony przez klub. Opiekun drużyny lub menedżer tymczasowy nie jest brany pod uwagę, chyba, że poprowadzi zespół w co najmniej 10 meczach w oficjalnych rozgrywkach i zostanie uznany za etatowego menedżera. W przypadku jakichkolwiek niejasności odnośnie wyboru Menedżera, {ctext: Common.DomainName} w oparciu o własną uzasadnioną ocenę, może zdecydować o formie rozstrzygnięcia zakładów na podstawie informacji dostępnych w tym czasie. W przypadku zatrudnienia nienotowanego menedżera, wszystkie zakłady pozostają ważne. Zakłady zawarte po oficjalnym ogłoszeniu, uznaje się za nieważne.

  Liczba wygranych trofeów
  O ile nie określono inaczej, Zakłady zostaną rozliczone zgodnie z wynikami poszczególnych drużyn w ramach następujących zawodów: ligi krajowej, ich odpowiednika w Pucharze Anglii i Pucharze EFL oraz w Lidze Mistrzów lub Lidze Europy. Wszelkie inne trofea się nie liczą.

  Kolejny klub managera
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, jaki będzie kolejny klub wytypowanego managera. Zakłady wypuszczone po oficjalnych decyzjach/informacjach nie będą się liczyć.

  Kolejny zwolniony manager
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, który manager opuści swój klub przed ostatnim zaplanowanym meczem w lidze, wyłączając playoffy. Dotyczy to zarówno zwolnienia jak i decyzji managera o dymisji. Zakłady wypuszczone po oficjalnych decyzjach/informacjach nie będą się liczyć.

  Wybór do składu
  Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o to, czy gracz zostanie wybrany do składu w rozgrywkach. Zakłady wypuszczone po oficjalnych decyzjach/informacjach nie będą się liczyć.

  Dzienne zakłady specjalne
  Wszystkie zakłady specjalne dnia zostaną rozstrzygnięte w oparciu o łączny wynik lub warunki zakładu dnia. Pod uwagę zostaną wzięte strefy czasowe miejsca, w którym rozgrywany jest turniej. Jeśli jakiekolwiek mecze związane z drużynami, które rozgrywają mecze danego dnia, zostaną przełożone, to zakłady zostaną uznane za nieważne.

  Mecze fantasy
  W meczach fantasy, dwie drużyny rywalizują ze sobą tylko wirtualnie. Zwycięzcą jest drużyna, która w danym dniu strzeli więcej goli przeciwko swojemu faktycznemu przeciwnikowi. Liczą się tylko bramki, nie jest ważne, czy drużyna przegrała, czy wygrała.

  26. Formuła 1
  Zakłady Sezonowe

  Mistrzostwa kierowców
  Wytypuj zwycięzcę Mistrzostw Kierowców
  Zakłady będą uzależnione od oficjalnej klasyfikacji, zaraz po finałowym wyścigu mistrzostw i nie będą na nie miały wpływu późniejsze informacje.

  Mistrzostwa konstruktorów
  Wytypuj zwycięzcę Mistrzostw Konstruktorów.
  Zakłady będą uzależnione od oficjalnej klasyfikacji, zaraz po finałowym wyścigu mistrzostw i nie będą na nie miały wpływu późniejsze informacje.

  Ile wyścigów grand prix wygra określony kierowca podczas mistrzostw
  Wytypuj ile wyścigów Grand Prix wygra określony kierowca podczas mistrzostw.
  Zakłady będą uzależnione od oficjalnej klasyfikacji, zaraz po finałowym wyścigu mistrzostw i nie będą na nie miały wpływu późniejsze informacje.

  Zakłady na zawody sezonowe
  Wytypuj kierowcę, który osiągnie najlepsze miejsce w Mistrzostwach Kierowców.
  Zakłady będą uzależnione od oficjalnej klasyfikacji, zaraz po finałowym wyścigu mistrzostw i nie będą na nie miały wpływu późniejsze informacje.

  Kierowca z największą/liczbą pole positions w sezonie
  Wybierz kierowcę z dostępnej listy, który uzyska największą/liczbę pole positions w sezonie.
  Zakłady będą uzależnione od oficjalnej klasyfikacji dla każdego Grand Prix.

  Kierowca z największą/liczbą wygranych grand prix w sezonie
  Wybierz kierowcę z dostępnej listy, którzy uzyskają najwięcej/liczbę Grand Prix w sezonie.
  Zakłady będą uzależnione od oficjalnej klasyfikacji natychmiast po finałowym Grand Prix sezonu.
  W przypadku remisu, zakłady zostaną anulowane.

  Zakłady na indywidualne grand prix

  Zwycięzca wyścigu
  Wytypuj zwycięzcę wyścigu.
  Za rozpoczęcie Grand Prix uważa się sygnał do rozpoczęcia okrążenia formującego. Prezentacja na podium będzie się liczyła jako rezultat, a późniejsze informacje nie wpłyną na rozliczenie zakładów.

  Miejsce na podium
  Wytypuj kierowcę, który zdobędzie mistrzostwo.
  Za rozpoczęcie Grand Prix uważa się sygnał do rozpoczęcia okrążenia formującego. Prezentacja na podium będzie się liczyła jako rezultat, a późniejsze informacje nie wpłyną na rozliczenie zakładów.

  Miejsca punktowane
  Wytypuj kierowcę, który zakończy z punktami.
  Za rozpoczęcie Grand Prix uważa się sygnał do rozpoczęcia okrążenia formującego. Prezentacja na podium będzie się liczyła jako rezultat, a późniejsze informacje nie wpłyną na rozliczenie zakładów.

  Head to head (Kierowca vs Kierowca)
  Wytypuj, który kierowca zajmie najlepszą pozycję końcową.
  W przypadku, gdy żaden z kierowców nie ukończy wyścigu, o rozliczeniu zadecyduje liczba pełnych, ukończonych okrążeń, w przypadku gdy obaj kierowcy ukończą taka samą liczbę pełnych okrążeń, zakłady zostaną anulowane.
  Aby zakłady pozostały wiążące obaj zawodnicy muszą rozpocząć wyścig.

  Pierwszy kierowca, który nie ukończy wyścigu
  Wytypuj kierowcę, który jako pierwszy nie ukończy wyścigu po jego rozpoczęciu.
  Za rozpoczęcie wyścigu uważa się sygnał do rozpoczęcia wyścigu.
  W przypadku, gdy w tym samym okrążeniu wyścigu nie ukończy dwóch lub więcej graczy, wówczas będzie obowiązywać zasada dead heat.

  Liczba kierowców, którzy ukończą wyścig
  Wytypuj, czy liczba kierowców , którzy ukończą wyścig będzie powyżej /poniżej określonej wcześniej liczby.
  Za rozpoczęcie Grand Prix uważa się sygnał do rozpoczęcia okrążenia formującego. Prezentacja na podium będzie się liczyła jako rezultat, a późniejsze informacje nie wpłyną na rozliczenie zakładów.

  Head to head (Konstruktor vs Konstruktor)
  Wytypuj zespół, którego kierowca zajmie lepszą pozycję końcową niż wszyscy członkowie drużyny przeciwnej.
  Za rozpoczęcie Grand Prix uważa się sygnał do rozpoczęcia okrążenia formującego. Prezentacja na podium będzie się liczyła jako rezultat, a późniejsze informacje nie wpłyną na rozliczenie zakładów.

  Pierwszy konstruktor, który nie ukończy wyścigu
  Wytypuj zespół, którego kierowca nie ukończy wyścigu wcześniej, niż którykolwiek członek drużyny przeciwnej.
  Za rozpoczęcie Grand Prix uważa się sygnał do rozpoczęcia okrążenia formującego. Prezentacja na podium będzie się liczyła jako rezultat, a późniejsze informacje nie wpłyną na rozliczenie zakładów.
  W przypadku, gdy w tym samym okrążeniu wyścigu nie ukończy dwóch lub więcej graczy, wówczas będzie obowiązywać zasada dead heat.

  Zwycięski konstruktor w wyścigu
  Wytypuj zespół ze zwycięzcą wyścigu.
  Za rozpoczęcie Grand Prix uważa się sygnał do rozpoczęcia okrążenia formującego. Prezentacja na podium będzie się liczyła jako rezultat, a późniejsze informacje nie wpłyną na rozliczenie zakładów.

  Narodowość zwycięzcy wyścigu
  Wytypuj narodowość zwycięzcy wyścigu.
  Za rozpoczęcie Grand Prix uważa się sygnał do rozpoczęcia okrążenia formującego. Prezentacja na podium będzie się liczyła jako rezultat, a późniejsze informacje nie wpłyną na rozliczenie zakładów.

  Różnica zwycięstwa
  Wytypuj, czy różnica zwycięstwa pomiędzy zwycięzcą wyścigu, a resztą zawodników będzie powyżej /poniżej określonego czasu.
  Za rozpoczęcie Grand Prix uważa się sygnał do rozpoczęcia okrążenia formującego. Prezentacja na podium będzie się liczyła jako rezultat, a późniejsze informacje nie wpłyną na rozliczenie zakładów.

  Samochód bezpieczeństwa
  Wytypuj czy w trakcie wyścigu pojawi się samochód bezpieczeństwa.
  Jeśli GP rozpocznie się okresem z samochodem bezpieczeństwa (np. z powodu warunków pogodowych) zamiast włączeniem świateł, ten okres nie zostanie uznany za okres z samochodem bezpieczeństwa dla rozliczenia zakładów. To samo tyczy się okresu z samochodem bezpieczeństwa podczas ponownego rozpoczęcia tuż po okresie czerwonej flagi. Wirtualny samochód bezpieczeństwa NIE będzie się liczył jako normalny samochód bezpieczeństwa do rozliczenia zakładów.
  Odpadnie na pierwszym okrążeniu
  Wytypuj ilu zawodników nie ukończy pierwszego okrążenia.
  Za rozpoczęcie Grand Prix uważa się sygnał do rozpoczęcia okrążenia formującego.
  Liczyć się będą wyłącznie Ci kierowcy, którzy rzeczywiście rozpoczną wyścig (nawet z pit lane). Kierowcy, którzy nie rozpoczną wyścigu, zostaną sklasyfikowani jako "DNS” w oficjalnej klasyfikacji wyścigu.

  Zakończy w top 6
  Wytypuj kierowcę, który zakończy wyścig w pierwszej 6.
  Za rozpoczęcie Grand Prix uważa się sygnał do rozpoczęcia okrążenia formującego. Prezentacja na podium będzie się liczyła jako rezultat, a późniejsze informacje nie wpłyną na rozliczenie zakładów.

  Najszybszy w kwalifikacjach, najszybsze okrążenie i zwycięzca wyścigu
  Wytypuj czy wybrany kierowca będzie najszybszy w kwalifikacjach, najszybszy w okrążeniu i wyścigu.
  Aby zakład był wygrany wszystkie trzy typy muszą być poprawne.
  Prezentacja na podium będzie się liczyła jako rezultat, a późniejsze informacje nie wpłyną na rozliczenie zakładów.

  Pozycja końcowa kierowcy
  Wytypuj pozycję końcową kierowcy w określonym Grand Prix.
  Zakłady zostaną rozliczone z uwzględnieniem zajmowanej pozycji kierowcy podczas prezentacji na podium, a późniejsze zmiany nie będą się liczyły.
  Za rozpoczęcie Grand Prix uważa się sygnał do rozpoczęcia okrążenia formującego. Prezentacja na podium będzie się liczyła jako rezultat, a późniejsze informacje nie wpłyną na rozliczenie zakładów.

  Najszybsze okrążenie w wyścigu
  Wytypuj kierowcę, który osiągnie najszybsze okrążenie w wyścigu.
  Zakłady zostaną rozliczone na podstawie oficjalnej klasyfikacji.

  Podwójny forecast
  Wytypuj parę kierowców, która ukończy na pierwszych dwóch miejscach w dowolnej kolejności. Dozwolona jest tylko jedna stawka.
  Za rozpoczęcie Grand Prix uważa się sygnał do rozpoczęcia okrążenia formującego. Prezentacja na podium będzie się liczyła jako rezultat, a późniejsze informacje nie wpłyną na rozliczenie zakładów.

  Najszybszy w kwalifikacjach i zwycięzca wyścigu
  Wytypuj czy wybrany kierowca będzie najszybszy w finałowym sezonie kwalifikacyjnym i wyścigu.
  Najszybszym w kwalifikacjach będzie kierowca, który zdobędzie najlepszy czas podczas finałowego sezonu kwalifikacji. Jakiekolwiek późniejsze korekty pozycji startowej nie będą się liczyć.
  Za rozpoczęcie Grand Prix uważa się sygnał do rozpoczęcia okrążenia formującego. Prezentacja na podium będzie się liczyła jako rezultat, a późniejsze informacje nie wpłyną na rozliczenie zakładów.
  Aby zakład był wygrany wszystkie dwa typy muszą być poprawne.

  Lider 1. Okrążenia
  Wytypuj kierowcę, który będzie prowadzić po pierwszym okrążeniu.
  W przypadku zmiany ustalonego toru przed rozpoczęciem wyścigu, zakłady pozostaną wiążące.
  Jeśli kierowca lub zespół zostanie zdyskwalifikowany lub nie ukończy pierwszego okrążenia, zakłady na ten rynek pozostaną wiążące.
  Jeśli wybrany kierowca nie weźmie udziału w pierwszym okrążeniu, zakłady na tego kierowcę zostaną anulowane.
  Jeśli wyścig rozpocznie z samochodem bezpieczeństwa, zakłady na ten rynek zostaną anulowane.
  Nie będą dokonywane żadne korekty w rozliczeniu z powodu zmian czy ustaleń organów zarządzających po zakończeniu wydarzenia.

  Rynki na kwalifikacje

  Pole position
  Wytypuj kierowcę, który uzyska najlepszy czas w finałowej sesji kwalifikacyjnej.
  Jakiekolwiek późniejsze korekty pozycji startowej nie będą się liczyć.

  Head to head w kwalifikacjach
  Wytypuj kierowcę, który uzyska najlepszy czas w finałowej sesji kwalifikacyjnej.
  Jakiekolwiek późniejsze korekty pozycji startowej nie będą się liczyć.
  Aby zakłady pozostały wiążące obaj zawodnicy muszą rozpocząć kwalifikacje.

  Zwycięski konstruktor w kwalifikacjach
  Wytypuj zespół z kierowcą, który uzyska najlepszy czas podczas finałowej sesji kwalifikacyjnej.
  Jakiekolwiek późniejsze korekty pozycji startowej nie będą się liczyć.

  Najszybszy kierowca w określonej sesji treningowej
  Wytypuj kierowcę, który osiągnie najszybsze czas w sesji treningowej.
  Zakłady będą uzależnione od oficjalnie podanych czasów natychmiast po zakończeniu sesji.
  Zakłady złożone na kierowców, którzy nie wzięli udziału w sesji zostaną anulowane.

  Różnica zwycięstwa
  Wytypuj, czy różnica zwycięstwa pomiędzy zwycięzcą pole position, a resztą zawodników będzie powyżej /poniżej określonego czasu.

  27. Futsal
  Wszystkie zakłady są przyjmowane tylko w regulaminowym czasie gry, chyba że podano inaczej. Regulaminowy czas gry jest określany przez oficjalne przepisy publikowane przez stosowne władze. W przypadku gdy mecz zacznie się wcześniej niż zaplanowano, wszystkie zakłady wniesione po czasie faktycznego rozpoczęcia meczu zostaną uznane za nieważne.

  Nie będą dokonywane żadne korekty w rozliczeniu z powodu zmian czy ustaleń organów zarządzających po zakończeniu imprezy lub turnieju.

  Zakłady na mecz


  Wynik meczu
  Zakłady będą rozliczone w zależności od tego, która drużyna wygra mecz, np. drużyna gospodarzy, remis lub drużyna gości.

  Liczba strzelonych bramek
  Zakłady będą rozliczane w zależności od tego, czy łączna liczba strzelonych w meczu bramek jest wyższa lub niższa od podanej.

  Handicap
  Zakłady będą rozliczane w zależności od tego, która drużyna wygra mecz po zastosowaniu linii HCP.

  Zakłady długoterminowe


  Zdecydowany zwycięzca i inne zakłady dotyczące zajętego w zawodach miejsca
  Zakłady będą rozliczane według końcowego miejsca drużyny w zawodach na zakończenie zaplanowanego programu meczów z wyłączeniem baraży ligowych.

  Najlepszy strzelec
  Zakłady będą rozliczane w zależności od tego, który zawodnik strzeli najwięcej bramek w podanych w tytule zawodach. W rozgrywkach ligowych nie są liczone baraże. Nie są liczone bramki samobójcze. Zastosowanie mają zasady dotyczące remisów.

  28. Golf
  Zakłady są rozstrzygane w oparciu o oficjalne wyniki turnieju i pojedynków. Aby zakład H2H w „Rundzie" był ważny, obaj gracze muszą zagrać w “Rundzie” przynajmniej jedną piłeczkę. Aby zakład H2H w „Turnieju" był ważny, obaj gracze muszą zagrać w “Turnieju” przynajmniej jedną piłeczkę. W przypadku, gdy obaj gracze nie skończą wszystkich rund, wygranym golfistą jest ten, który jest wyżej w klasyfikacji końcowej.

  W przypadku skrócenia turnieju, np. z powodu złej pogody, zakłady będą rozstrzygnięte, jeśli istnieje oficjalny wynik turnieju (zgodnie z zasadami danego turnieju golfowego, np. w turniejach PGA muszą być rozegrane minimum 54 dołki), bez względu na liczbę rozegranych rund.

  Zakłady zaakceptowane po zakończeniu pojedynków w danym dniu są anulowane, jeśli nie ma dalszych pojedynków, które wliczają się w końcowy rezultat turnieju (innych niż playoff).

  Ukończenie zawodów w top 5 / top 10 / top 20
  W turniejach, w których oferowane są zakłady na powyższe przedziały pozycji końcowej, zostanie zastosowana zasada "dead heat".

  Ustalanie „cut”
  Aby zakład był ważny, wybrany zawodnik musi zagrać 36 dołków.

  'Runda' 3 Piłki
  W 'Rundzie' 3 Piłki wymagane jest, aby wszyscy 3 zawodnicy rozegrali przynajmniej jedną piłkę w danej 'Rundzie', aby zakłady były ważne. Jeżeli 1 lub więcej graczy nie rozegra przynajmniej jednej piłki, wtedy wszystkie zakłady zostaną uznane za nieważne. W przypadku, gdy 2 lub więcej zawodników otrzyma ten sam wynik, zostanie wtedy zastosowana zasada 'Dead Heat'.

  29. Gimnastyka
  Zwycięzca jest wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników ogłoszonych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOL) lub inną organizację odpowiedzialną za dane wydarzenie w momencie wręczania medali. Jakiekolwiek późniejsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na zakłady.

  30. Piłka ręczna
  Zakłady dotyczą czasu regulaminowego, jeśli nie napisano inaczej. Jeżeli nie zostanie rozegranych 60 minut meczu, to wszystkie zakłady zostaną uznane za nieważne, a kursy ustalone na 1,00 – wyjątkiem są zakłady, których wynik został już rozstrzygnięty w toku meczu. Jeżeli mecz został przesunięty lub anulowany, wszystkie zakłady będą nieważne, jeśli nie zostanie on rozegrany/dokończony w ciągu 36 godzin od godziny jego rozpoczęcia.

  Zakłady Specjalne – Gracze
  W przypadku zakładów dotyczących graczy, wszyscy zawodnicy muszą wziąć udział w meczu, by zakłady były ważne. W innym przypadku, zakłady zostaną uznane za nieważne a ich kurs ustalony na 1,00. W zakładach dotyczących najlepszych strzelców nie ma zwrotów za graczy, którzy nie wzięli udziału w wydarzeniu.

  31. Hokej na lodzie
  Aby zakłady były ważne, do końca zaplanowanego czasu w meczu musi pozostać maksymalnie 5 minut, chyba że wynik konkretnego rynku został już określony.

  Wszystkie zakłady dotyczą jedynie przepisowego czasu gry, jeśli przy zakładzie nie zaznaczono inaczej.

  Jeśli zakład zawiera opcję dogrywki i rzutów karnych, lecz nie dojdzie ani do dogrywki ani rzutów karnych, a mecz zakończy się remisem, wszystkie zakłady zostaną rozstrzygnięte zgodnie z wynikiem obowiązującym w regulaminowym czasie gry.

  Jeżeli w grze dojdzie do serii rzutów karnych, to jeden gol zostanie dodany do wyniku zwycięskiej drużyny - w ten sposób określony zostanie końcowy wynik spotkania. Ta zasada dotyczy tylko zakładów, w których wynik liczy się razem z dogrywką.

  Zwycięzca Zachodniej lub Wschodniej Konferencji NHL - zwycięzcą zostanie drużyna, która wejdzie do finału Pucharu Stanleya.

  Zakłady specjalne-zawodnicy
  Aby zakłady były ważne, zawodnicy muszą wziąć udział w meczu. Liczą się wszystkie punkty/gole/asysty/strzały zdobyte w regulaminowym i dodatkowym czasie gry. Nie liczą się punkty zdobyte podczas rzutów karnych.

  Zakłady specjalne-bramkarze
  Bramkarz musi rozpocząć mecz. Zakłady zawierają dogrywkę. Seria rzutów karnych się nie liczy.

  Grand Salami: Aby zakłady były ważne, wszystkie mecze muszą zostać rozegrane. Jeśli gra/y jest/są przeniesione, zakłady będą nieważne, o ile mecz nie zostanie rozegrany w ciągu 36 godzin od godziny jego zaplanowanego wcześniej rozpoczęcia. Jeżeli zakład Powyżej/Poniżej dotyczący liczby goli jest już rozstrzygnięty jako „powyżej” przed dokończeniem przeniesionego spotkania, to zakład jest uznany za ważny.

  ”Fantasy matches”
  Zobacz zasady dotyczące Piłki Nożnej.

  32. Indy Car
  Zakłady na zwycięzcę serii
  Wytypuj zwycięzcę serii.
  Zakłady będą uzależnione od oficjalnej klasyfikacji, zaraz po finałowym wyścigu sezonu i nie będą na nie miały wpływu późniejsze informacje.

  Indywidualny zwycięzca wyścigu:
  Wytypuj zwycięzcę wyścigu.
  Za rozpoczęcie wyścigu uważa się sygnał do rozpoczęcia okrążenia formującego.
  Prezentacja na podium będzie się liczyła jako rezultat, a późniejsze informacje nie wpłyną na rozliczenie zakładów.

  33. Judo
  Zwycięzca jest wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników ogłoszonych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOL) lub inną organizację odpowiedzialną za dane wydarzenie w momencie wręczania medali. Jakiekolwiek późniejsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na zakłady.

  34. Lacrosse
  Zwycięzca jest wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników

  35. Sztuki Walki
  Rezultat jest oparty o oficjalną decyzję na ringu. Wynik zdarzenia może być skorygowany lub zmieniony po prezentacji wyniku przez spikera w ringu. Rozstrzygnięcie zakładów nie jest oficjalne do momentu weryfikacji wyniku przez zarządzających wydarzeniem.

  Jakiekolwiek zmiany wyniku walki, do których dojdzie po dokonaniu oficjalnej decyzji na ringu, wywołane decyzją instytucji nadzorującej i spowodowane protestem, sprawą sądową, testem antydopingowym lub innymi czynnikami, nie będą brane pod uwagę – zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o oficjalny rezultat na ringu.

  Zakłady na wygraną boksera przez nokaut lub nokaut techniczny są rozstrzygnięte jako wygrane, jeśli bokser wygra poprzez nokaut, nokaut techniczny lub walka będzie zastopowana na wniosek narożnika przeciwnika.

  Zakłady na wygraną w trakcie walki (nie przez decyzję punktową) są rozliczane jako wygrane tylko w przypadku jeśli zawodnik wygra poprzez nokaut, nokaut techniczny, dyskwalifikację, poddanie lub jakąkolwiek inną formę zastopowania walki.

  Połowa rundy wypada dokładnie po upływie 2 minut i 30 sekund w 5-minutowej rundzie. 3½ rundy oznacza zatem 2 minuty i 30 sekund 4 rundy.

  W przypadku zakładów na łączną liczbę rund, jeśli zawodnik nie wstał na dzwonek to runda jest uznana za niezaczętą.

  Gdy dojdzie do remisu, to zakłady na zwycięstwo jednego z zawodników zostaną zwrócone, oprócz zakładów, w których była opcja remisu.

  Jednogłośna decyzja ma miejsce, gdy 3 sędziów wskaże na zwycięstwo zawodnika.
  Niejednogłośny werdykt ma miejsce, gdy 2 sędziów wskaże na zwycięstwo jednego zawodnika, a 1 sędzie wskaże na zwycięstwo drugiego zawodnika.

  Decyzja większością ma miejsce, gdy 2 sędziów wskaże na zwycięstwo jednego zawodnika, a 1 sędzia wskaże na remis.

  Jakakolwiek walka, która zakończyła się rezultatem „brak walki” lub „brak decyzji” spowoduje, że wszystkie zakłady zostaną zwrócone.

  Zakłady na rozpoczęcie walki oznaczają: Czy runda się odbędzie? przykład: Walka rozpoczyna rundę 2: Opcja Tak będzie oznaczała wygraną, jeżeli zostanie rozegrana przynajmniej jedna sekunda 2 rundy

  36. Motocykle
  Zakłady na mistrzostwo
  Wytypuj zwycięzcę mistrzostw.
  Zakłady będą uzależnione od oficjalnej klasyfikacji, zaraz po finałowym wyścigu mistrzostw i nie będą na nie miały wpływu późniejsze informacje.

  Anulowane/ przełożone
  W przypadku anulowania lub przełożenia wydarzenia bez ogłoszenia oficjalnego wyniku zakłady zostaną anulowane.

  Zakłady na indywidualne wyścigi
  Wytypuj zwycięzcę wyścigu.
  Za rozpoczęcie wyścigu uważa się sygnał do rozpoczęcia okrążenia rozgrzewkowego.
  W przypadku dyskwalifikacji liczyć się będzie prezentacja na podium, która zadecyduje o rozliczeniu zakładów.

  Miejsce na podium
  Wytypuj zawodnika, który zajmie miejsce na podium.
  W przypadku dyskwalifikacji liczyć się będzie prezentacja na podium, która zadecyduje o rozliczeniu zakładów.

  Pole position
  Wytypuj zawodnika, który zajmie pole position.
  Zakłady zostaną rozliczone na podstawie zajmowanych miejsc w ostatecznych kwalifikacjach. Jakiekolwiek późniejsze korekty pozycji startowej nie będą się liczyć.

  Zakłady head to head
  Wytypuj zawodnika, który zajmie najlepszą pozycję końcową.
  Aby zakład pozostał wiążący obaj zawodnicy muszą rozpocząć wyścig.
  Jeśli jeden z zawodników nie ukończy wyścigu, wówczas drugi zawodnik zostanie uznany za zwycięzcę.
  Jeśli żaden z zawodników nie ukończy wyścigu, wówczas zawodnik z największą ilością ukończonych okrążeń zostanie uznany za zwycięzcę. W przypadku, gdy dwóch zawodników ukończy taką samą liczbę okrążeń, ale nie ukończy wyścigu, zakłady zostaną anulowane.

  Zakłady na grupę
  Wytypuj zawodnika w grupie, który zajmie najlepszą pozycję końcową.
  Jeśli jeden lub więcej zawodników nie ukończy wyścigu, wówczas zawodnik z największą ilością ukończonych okrążeń zostanie uznany za zwycięzcę.
  Jeśli jakikolwiek zawodnik w grupie nie rozpocznie wyścigu, wszystkie zakłady zostaną anulowane.

  37. Sporty motorowe
  Ogólne Zasady

  Zwycięzcy kwalifikujących się zakładów zostaną rozliczeni na podstawie oficjalnych czasów kwalifikacji.

  Zakłady Head-to-Head (H2H):
  Wytypuj, który kierowca lub motocyklista zajmie najlepszą pozycję końcową.
  Kwalifikacje: Jeśli przynajmniej jeden z dwóch kierowców nie rozpocznie lub nie zakończy swojej indywidualnej sesji z oficjalnym czasem rundy wówczas zakłady zostaną anulowane.

  Wyścig: Jeśli przynajmniej jeden z dwóch kierowców nie pokaże się na linii startu wówczas zakłady zostaną anulowane. Jeśli jeden lub obaj kierowcy nie zakwalifikują się, wówczas kierowca z największą ilością ukończonych okrążeń zostanie uznany za zwycięzcę. Jeśli dwóch kierowców nie zakwalifikuje się i będą mieli taką samą liczbę ukończonych okrążeń, wówczas wszystkie zakłady zostaną anulowane.

  38. Kombinacja norweska
  Outright: Jeżeli z jakiegokolwiek powodu uczestnik zawodów nie rozpocznie wydarzenia, zakład zostanie uznany za przegrany, nawet jeśli wydarzenie jest rozegrane. Zwroty nie będą natomiast przyznane za zakłady złożone na uczestników, którzy nie wystartowali w zawodach.

  H2H: Aby zakłady były ważne, w zakładach H2H obaj uczestnicy muszą rozpocząć wydarzenie. W kombinacji norweskiej obaj uczestnicy muszą wystartować w pierwszej rundzie. Jeśli drugiej rundy nie rozpocznie jeden zawodnik, zakład będzie wciąż ważny. Jeśli obaj zawodnicy nie rozpoczną drugiej rundy, o zwycięstwie zakładu zadecyduje wynik z pierwszej rundy.

  Outright – Anulowane Wydarzenia: Wszystkie zakłady zostaną uznane za nieważne, jeśli wydarzenie zostanie anulowane, o ile oficjalna federacja (FIS, IBU lub inna) nie uzna rezultatu anulowanego wydarzenia za oficjalny wynik lub wydarzenie nie zostanie kontynuowane w tym samym miejscu w ciągu 36 godzin.

  Outright - Przełożone Wydarzenie – Wszystkie zakłady będą ważne, jeśli wydarzenie zostanie przełożone i rozegrane w tym samym miejscu w ciągu dwóch dni kalendarzowych. Jeżeli wydarzenie zostanie przełożone i rozegrane w innej lokalizacji,, zakłady zostaną uznane za nieważne.

  Wydarzenia drużynowe i sztafety – Na potrzeby tego zakładu, w wydarzeniach drużynowych i sztafetach zdobycie medalu będzie się liczyło tylko jako jeden medal.

  39. Bieg na orientację
  Zwycięzca jest wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników ogłoszonych przez Międzynarodową Federację Orientacji Sportowej (IOF) lub innego organu sprawującego kontrolę nad zawodami.

  H2H: Aby zakłady były ważne, obaj zawodnicy muszą rozpocząć wydarzenie. Zakłady zostaną rozstrzygnięte w oparciu o oficjalne wyniki odpowiednich federacji (IOF lub innej oficjalnej federacji).

  40. Pesäpallo
  Wszystkie rezultaty są obliczane po dwóch rundach gry (po 4 inningi w każdej). Jeżeli nie określone inaczej, zakłady nie zawierają okresów dodatkowych (extra inning) i rzutów karnych. Jeżeli spotkanie jest przerwane i nie jest dokończone w ciągu 36 godzin, to wszystkie nierozstrzygnięte zakłady są uznane za nieważne. Wszystkie zakłady są rozstrzygnięte w oparciu o oficjalne wyniki fińskiej organizacji Superpesis Pesäpalloliitto.

  41. Pięciobój
  Zwycięzca jest wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników ogłoszonych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOL) lub inną organizację odpowiedzialną za dane wydarzenie w momencie wręczania medali. Jakiekolwiek późniejsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na zakłady.

  42. Bilard
  Zwycięzca jest wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników.

  43. Rajdy samochodowe
  Zakłady na mistrzostwo:
  Wytypuj kierowcę, który wygra mistrzostwo.
  Zakłady będą uzależnione od oficjalnej klasyfikacji, zaraz po finałowym wyścigu sezonu i nie będą na nie miały wpływu późniejsze informacje.

  Indywidualny zwycięzca wyścigu:
  Wytypuj zwycięzcę wyścigu.
  Zakłady zostaną rozliczone z uwzględnieniem kierowców, którzy ukończą wyścig na podium, a prezentacja na podium będzie się liczyła jako wynik. Kolejne informacje nie będą się liczyć do rozliczenia zakładów.

  Head to head (Kierowca vs Kierowca)
  Wytypuj, który kierowca zajmie najlepszą pozycję końcową.
  W przypadku, gdy żaden z kierowców nie ukończy wyścigu, o rozliczeniu zadecyduje liczba pełnych, ukończonych okrążeń, w przypadku gdy obaj kierowcy ukończą taka samą liczbę pełnych okrążeń, zakłady zostaną anulowane.
  Aby zakłady pozostały wiążące obaj zawodnicy muszą rozpocząć wyścig.

  44. Wioślarstwo
  Zwycięzca jest wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników ogłoszonych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOL) lub inną oficjalną organizację odpowiedzialną za dane wydarzenie w momencie wręczania medali. Jakiekolwiek późniejsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na zakłady.

  W przypadku zakładu Head to Head obu uczestników musi rozpocząć rywalizację aby zakład był ważny, w innym przypadku zakłady zostaną uznane za nieważne.

  45. Rugby Union
  O ile nie podano inaczej, wszystkie zakłady dotyczące rugby są rozstrzygnięte w oparciu o 80 minut gry.

  Jeśli zmieniono miejsce spotkania (wobec tego, które było wcześniej zapowiedziane), wszystkie zakłady są uznane za nieważne.

  Jeśli zmienił się jeden z przeciwników w zaplanowanym meczu, wszystkie zakłady są uznane za nieważne.

  Jeśli mecz został przerwany, wszystkie zakłady są uznane za nieważne, oprócz tych, których wynik został już rozstrzygnięty.

  Jeśli mecz został przełożony, zakłady będą ważne przez 48 godzin od wcześniej zaplanowanej godziny rozpoczęcia meczu, jeśli przełożony mecz został rozegrany we wcześniej zaplanowanym miejscu. Jeśli przełożone spotkanie nie zostanie rozegrane w tym okresie, zakłady zostaną uznane za nieważne.

  Wynik meczu
  Wynik meczu jest oparty o 80 minut gry (włączając doliczony czas gry). Czas dodatkowy nie jest wliczony.

  Zakłady Handicap
  Drużyna, która wygra, wliczając zastosowany handicap.
  Czas dodatkowy nie jest wliczony

  Przewaga punktów
  Przewaga (w liczbie punktów), którą zwycięska drużyna zanotowała nad drużyną przegraną.
  W obstawianiu przewagi punktowej nie liczą się handicapy.
  Czas dodatkowy nie jest wliczony

  Gracz z pierwszym/ostatnim przyłożeniem
  Gracz z pierwszym/ostatnim przyłożeniem w meczu.
  Jeśli wybrany gracz znajduje się w wyjściowej 15 drużyny, to zakłady będą liczyć się dla tego gracza. Jeśli gracz nie znalazł się w 15, zakłady będą uznane za nieważne.
  Karne nie liczą się w tym zakładzie.

  Zdobywca przyłożenia
  Gracz, który zanotuje jakiekolwiek przyłożenie podczas meczu
  Jeśli wybrany gracz znajduje się w wyjściowej 15 drużyny, to zakłady będą liczyć się dla tego gracza. Jeśli gracz nie znalazł się w 15, zakłady będą uznane za nieważne.
  Karne nie liczą się w tym zakładzie.

  Łączna liczba punktów
  Łączna liczba punktów zanotowanych podczas meczu - niższa lub wyższa od ustalonego poziomu
  Liczy się 80 minut gry. Czas dodatkowy nie jest wliczony

  Łączna liczba przyłożeń
  Łączna liczba przyłożeń zanotowanych podczas meczu - niższa lub wyższa od ustalonego poziomu
  Liczy się 80 minut gry. Czas dodatkowy nie jest wliczony

  Połowa-Czas całkowity
  Drużyna, która wygra 1. połowę i drużyna, która będzie zwycięska po zakończeniu meczu.
  Czas dodatkowy nie jest wliczony.

  Wynik po połowie
  Wynik po rozegraniu 1. połowy meczu.

  Handicap - 1. połowa
  Drużyna, która wygra 1. połowę wliczając zastosowany handicap

  Sposób zdobycia pierwszych punktów
  Drużyna, która pierwsza zdobędzie punkty w meczu i sposób, w jaki zdobyła te punkty.

  Drużyna, która pierwsza zdobędzie punkty
  Drużyna, która pierwsza zdobędzie punkty w meczu.

  Drużyna, która ostatnia zdobędzie punkty
  Drużyna, która ostatnia zdobędzie punkty w meczu.

  Wyścig do 10 punktów
  Drużyna, która jako pierwsza zdobędzie 10 punktów.
  Zakłady zostaną uznane za nieważne, jeśli obie drużyny nie zdobędą 10 punktów.

  Łączna liczba punktów gospodarzy
  Łączna liczba punktów zdobyta przez gospodarzy podczas całego meczu.
  Liczy się 80 minut gry. Czas dodatkowy nie jest wliczony.

  Łączna liczba punktów gości
  Łączna liczba punktów zdobyta przez gości podczas całego meczu.
  Liczy się 80 minut gry. Czas dodatkowy nie jest wliczony.

  Awans
  Zwycięzcą jest drużyna, która awansuje do dalszej fazy rozgrywek po zakończeniu wszelkich zaplanowanych gier.

  46. Rugby League
  Zwycięzca jest wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników.
  Wyniki nie uwzględniają dodatkowego czasu gry. Jeśli mecz jest przerwany przed upływem regulaminowego czasu gry, wszystkie zakłady są unieważnione.

  47. Żeglarstwo
  Zwycięzca jest określony na podstawie oficjalnych wyników. Obowiązuje zasada dead heat.

  W przypadku zakładu Head to Head obu uczestników musi rozpocząć rywalizację aby zakład był ważny, w innym przypadku zakłady zostaną uznane za nieważne.

  48. Strzelectwo
  Zwycięzca jest wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników ogłoszonych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOL) lub inną organizację odpowiedzialną za dane wydarzenie w momencie wręczania medali. Jakiekolwiek późniejsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na zakłady.

  W przypadku zakładu Head to Head obu uczestników musi rozpocząć rywalizację aby zakład był ważny, w innym przypadku zakłady zostaną uznane za nieważne.

  49. Skoki narciarskie
  Outright: Jeżeli, z jakiegokolwiek powodu, uczestnik nie rozpocznie wydarzenia, to zakład zostanie uznany za przegrany, nawet jeśli wydarzenie jest rozegrane. Brak zwrotu za uczestników, którzy nie wystartowali.

  H2H: Przy obstawianiu pojedynku typu H2H, aby zakłady były ważne, obaj skoczkowie muszą rozpocząć konkurs. W skokach narciarskich, aby zakłady były ważne, obaj skoczkowie muszą zakwalifikować się do konkursu głównego i rozpocząć go. W kombinacji norweskiej, aby zakłady były ważne, obaj uczestnicy muszą rozpocząć obie dyscypliny i przynajmniej jeden z nich musi zakończyć obie z nich.

  Outright – Anulowane Wydarzenia: Wszystkie zakłady zostaną uznane za nieważne, jeśli wydarzenie zostanie anulowane, o ile oficjalna federacja (FIS, IBU lub inna oficjalna federacja) nie uzna rezultatu anulowanego wydarzenia za oficjalny wynik lub wydarzenie nie zostanie kontynuowane w tym samym miejscu w ciągu następnych 36 godzin.

  Outright Przełożone Wydarzenie – Wszystkie zakłady będą ważne, jeśli wydarzenie zostanie przełożone i rozegrane w tym samym miejscu w ciągu dwóch dni kalendarzowych. Jeżeli wydarzenie zostanie przełożone i rozegrane w innym miejscu, zakłady zostaną uznane za nieważne.

  Wydarzenia drużynowe i sztafety – Na potrzeby tego zakładu, w wydarzeniach drużynowych i sztafetach zdobycie medalu będzię się liczyło tylko jako jeden medal.

  50. Snooker
  Zakłady na zwycięzcę
  Zwrot stawki nie zostanie przyznany w przypadku, gdy zawodnik nie weźmie udziału w meczu lub zwycięzca nie zostanie odnotowany. Wszystkie zakłady pozostają wiążące jeśli zawodnik wycofa się przed lub w trakcie turnieju.

  Wynik meczu
  Jeśli mecz się rozpocznie, ale z jakiegokolwiek powodu nie zostanie zakończony, za zwycięzcę zostanie uznany zawodnik, który awansował do następnej rundy lub któremu zostanie przyznane zwycięstwo. Zakłady na mecze ligowe zostaną rozliczone na podstawie oficjalnych wyników. Mecz zostanie uznany za rozpoczęty, jeśli zostanie wykonany break w pierwszym framie.

  Handicap
  Jeśli z jakiegokolwiek powodu mecz nie zostanie zakończony, wszystkie zakłady na handicap zostaną anulowane jeśli wynik nie został już wcześniej rozstrzygnięty.

  Suma punktów we framie poniżej/powyżej
  Jeśli z jakiegokolwiek powodu mecz nie zostanie zakończony, wszystkie zakłady na poniżej/powyżej zostaną anulowane jeśli wynik nie został już wcześniej rozstrzygnięty.

  Dokładny wynik
  Jeśli z jakiegokolwiek powodu mecz nie zostanie zakończony, wszystkie zakłady zostaną anulowane.

  Wynik po 4/8 frame’ach
  Aby zakład pozostał wiążący należy ukończyć 4/8 frame’ów.

  Wyścig do 3/5/7/9 frame’ów
  Jeśli z jakiegokolwiek powodu mecz nie zostanie zakończony, wszystkie zakłady zostaną anulowane jeśli wynik nie został już wcześniej rozstrzygnięty.

  Najwyższy break (mecz)
  Zakłady zostaną anulowane w przypadku remisu lub gdy mecz nie zostanie zakończony z jakiegokolwiek powodu.

  Najwyższy break (turniej)
  W przypadku dead heat, będzie obowiązywała zasada dead heat.

  Etap eliminacji (turniej)
  Aby zakład był wiążący, zawodnik musi oddać jeden strzał w turnieju.

  Zwycięzca frame’u
  Aby zakład pozostał wiążący określony frame musi zostać zakończony.

  Suma punktów w framie, break 50/100 w framie, zawodnik z breakiem 50/100 w framie
  Jeśli z jakiegokolwiek powodu określony frame nie zostanie zakończony, wszystkie zakłady zostaną anulowane jeśli wynik nie został już wcześniej rozstrzygnięty.

  Suma century break/ Suma century break gracza
  Jeśli z jakiegokolwiek powodu mecz nie zostanie zakończony, wszystkie zakłady zostaną anulowane jeśli wynik nie został już wcześniej rozstrzygnięty.

  147 break
  Jeśli z jakiegokolwiek powodu mecz nie zostanie zakończony, wszystkie zakłady zostaną anulowane jeśli wynik nie został już wcześniej rozstrzygnięty.

  Mecz dojdzie do rozstrzygającego frame’a
  Jeśli z jakiegokolwiek powodu mecz nie zostanie zakończony, wszystkie zakłady zostaną anulowane jeśli wynik nie został już wcześniej rozstrzygnięty.

  1. wbity czerwony/kolor
  Faule ani wolne bile nie liczą się

  Re-rack
  Gdy będzie miał miejsce re-rack w dowolnym framie, obowiązują następujące reguły:
  Zakończone zakłady: wszystkie zakłady, których wynik został już rozstrzygnięty pozostają wiążące.
  Niedokończone zakłady: wszystkie zakłady, których wynik nie został rozstrzygnięty przed re-rack’iem, zostaną rozliczone wyłącznie na podstawie zagrania po re-racku.

  51. Snowboard
  Zwycięzca jest wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników ogłoszonych przez International Ski Federation (FIS), International Skating Union (ISU), Oficjalny Komitet Olimpijski lub inną oficjalną organizację odpowiedzialną za dane wydarzenie.
  Jeżeli warunki konkretnego wydarzenia zostaną zmienione przed jego rozpoczęciem, wszystkie zakłady zostaną uznane za nieważne.
  Jeżeli konkretne wydarzenie zostanie przełożone o ponad 36 godzin, wszystkie zakłady zostaną uznane za nieważne.

  52. Łyżwiarstwo szybkie
  Zwycięzca jest wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników ogłoszonych przez International Ski Federation (FIS), International Skating Union (ISU), Oficjalny Komitet Olimpijski lub inną oficjalną organizację odpowiedzialną za dane wydarzenie.
  W przypadku zakładu Head to Head obu uczestników musi rozpocząć rywalizację aby zakład był ważny, w innym przypadku zakłady zostaną uznane za nieważne.

  53. Żużel
  Rezultat przerwanego lub niedokończonego wyścigu będzie uznany za ważny (włączając w to wszystkie dodatkowe zakłady), jeżeli dotychczasowy rezultat będzie zaakceptowany przez przedstawicieli ligi jako oficjalny rezultat wydarzenia. Nie ważne ile wyścigów zakończono w momencie przerwania wyścigu - wszelkie zakłady będą ustalone zgodnie z oficjalnymi rezultatami. Jeżeli dojdzie od ustalenia nowej daty przerwanego wydarzenia - wszystkie zakłady będą uznane za nieważne. Zasada ta tyczy się także Handicapu i zakładów Powyżej/Poniżej.

  H2H:
  W zakładach H2H, obaj żużlowcy muszą rozpocząć minimum trzy wyścigi, aby zakłady były uznane za ważne.

  Zwycięzca Wyścigu:
  W przypadku zakładów na indywidualnego zwycięzcę wyścigu, gdzie konkretni żużlowcy są wskazani- wszyscy wymienieni żużlowcy muszą wziąć udział w wyścigu by zakłady były ważne, w przeciwnym wypadku wniesione zakłady zostany anulowane.

  Łączna liczba punktów (Powyżej/Poniżej):
  Jeżeli żużlowiec nie weźmie udziału w przynajmniej trzech wyścigach, to zakłady zostaną uznane za nieważne. Jokery i punkty bonusowe nie liczą się (z tego powodu punkty wyglądają następująco: trzy za wygranie wyścigu, dwa za drugie miejsce i jeden za trzecie miejsce).

  Łączna liczba punktów (Grand Prix):
  W imprezach cyklu Grand Prix, wynik będzie oparty na punktach zebranych tylko w głównej rundzie (20 wyścigów), z wyłączeniem półfinałów i wyścigu finałowego.

  Na Żywo:
  Zakłady będą ustalone zgodnie z rezultatem ogłoszonym po ostatnim wyścigu (pojedynki ligowe) lub kolejnością miejsc na podium (pojedyncze imprezy lub Grand Prix). Późniejsze dyskwalifikacje i odjęcia punktów nie liczą się.

  H2H (Ligi):
  Żużlowiec, który zdobędzie najwięcej punktów wygra zakład H2H. Jokery i punkty bonusowe nie liczą się (z tego powodu punkty wyglądają następująco: trzy za wygranie wyścigu, dwa za drugie miejsce i jeden za trzecie miejsce).
  W zakładach H2H, jeden żużlowiec musi rozpocząć minimum trzy wyścigi, aby zakłady były uznane za ważne.
  Jeżeli dwóch żużlowców zakończy rywalizację z taką samą liczbą punktów, zastosowana jest następująca zasada:

  1) Wyższe miejsce będzie przyznane żużlowcowi z większa liczbą pierwszych miejsc.
  2) Jeżeli rezultat nadal nie może być ustalony (taka sama liczba pierwszych miejsc), zakłady zostaną uznane za nieważne, a stawki zrefundowane.

  H2H (Grand Prix):
  Żużlowiec, który będzie wyżej w rankingu zgodnie z oficjalnymi rezultatami GP wygra zakład H2H. Z definicji zwycięzca jest żużlowcem, który zajął wyższą pozycję w końcowym wyścigu. Jeżeli żużlowcy nie dostaną się do finału, zwycięzcą jest żużlowiec, który zdobył więcej punktów na konkretnej imprezie. Jeżeli obaj żużlowcy zdobyli identyczną liczbę punktów, zastosowana jest następująca zasada:

  1) Wyższe miejsce będzie przyznane żużlowcowi z większa liczbą pierwszych miejsc.
  2) Jeżeli rezultat nadal nie może być ustalony (taka sama liczba pierwszych miejsc), zakłady zostaną uznane za nieważne, a stawki zrefundowane.

  54. Pływanie
  Wynik zakładów zostanie ustalony na podstawie oficjalnych rezultatów na końcu wyścigu. Późniejsze dyskwalifikacje lub zmiany w oficjalnych rezultatach nie będą miały wpływu na zakłady. Pływak, który zostanie zdyskwalifikowany z powodu falstartu będzie postrzegany jako uczestnik wyścigu.

  55. Taekwondo
  Zwycięzca jest wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników ogłoszonych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOL) lub inną oficjalną organizację odpowiedzialną za dane wydarzenie w momencie wręczania medali. Jakiekolwiek późniejsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na zakłady.

  56. Tenis stołowy
  Zwycięzca jest wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników.

  57. Tenis
  Zwycięzca całkowity
  Brak zwrotu, gdy zawodnik nie weźmie udziału w meczu. Wszystkie zakłady są ważne, nawet jeśli gracz wycofa się przed startem turnieju, podczas trwania turnieju lub w ogóle nie weźmie udziału w turnieju.

  Zmiana miejsca lub nawierzchni
  Wszystkie zakłady są ważne w przypadku ogłoszenia zmiany nawierzchni, lub miejsca meczu z hali na odkryte powietrze lub odwrotnie.

  Opóźnienie lub wstrzymanie meczu
  Jeśli mecz został zakończony, wszystkie zakłady są ważne. Opóznienie rozpoczęcia meczu, lub wstrzymanie gry podczas trwania meczu nie ma wpływu na ważność zakładów, bez względu na termin zakończenia meczu.

  Zwycięzca meczu (wliczając Na żywo)
  Aby zakład pozostał wiążący, ukończony musi zostać jeden pełny set. Jeśli w meczu nie zostanie ukończony przynajmniej 1 set, wówczas zakłady zostaną anulowane.

  Zwycięzca seta (wliczając Na żywo)
  Jeśli z jakiegokolwiek powodu określony set nie zostanie zakończony, wszystkie zakłady na Zwycięzcę określonego seta zostaną anulowane.

  Zakłady na seta (wliczając Na żywo)
  Jeśli z jakiegokolwiek powodu określony mecz tenisa nie zostanie zakończony, wszystkie Zakłady na set (Najlepszy z 3 lub Najlepszy z 5) zostaną anulowane.

  Gemy w meczu (wliczając Na żywo)
  Jeśli z jakiegokolwiek powodu mecz tenisa nie zostanie zakończony, wszystkie zakłady na Gemy w meczu zostaną anulowane, o ile mecz nie zostanie rozstrzygnięty w naturalny sposób bez zadecydowania o wyniku dla danego rynku.

  Przykład: W przypadku wycofania się zawodnika przy wyniku 6-4, 3-3; zakłady na Mecz z liczbą gemów ponad 18.5 zostaną rozliczone jako wygrane, a wszystkie zakłady na mecz z liczbą gemów poniżej 18.5 zostaną rozliczone jako przegrane, gdyż w naturalnym rozstrzygnięciu meczu rozegranych byłoby 19 gemów.

  Handicap na gemy w meczu (wliczając Na żywo)
  Jeśli z jakiegokolwiek powodu mecz tenisa nie zostanie zakończony, wszystkie zakłady na Handicap w meczu zostaną anulowane, o ile mecz nie zostanie rozstrzygnięty w naturalny sposób bez zadecydowania o wyniku dla danego rynku.

  Przykład: W przypadku wycofania się zawodnika przy wyniku 7-5, 5-7, 4-4; wszystkie zakłady na handicapy +2.5 lub więcej (+3.5, +4.5 etc.) zostaną rozliczone jako wygrane, a wszystkie zakłady na handicapy -2.5 lub więcej (-3.5, -4.5 etc.) zostaną rozliczone jako przegrane. Wszystkie zakłady na handicapy 1.5 i 0.5 zostaną anulowane.

  Gemy w secie (wliczając Na żywo)
  Jeśli z jakiegokolwiek powodu set nie zostanie zakończony, wszystkie zakłady na powyżej/poniżej na określony set zostaną anulowane, o ile mecz nie zostanie rozstrzygnięty w naturalny sposób bez zadecydowania o wyniku spotkania. Wszystkie zakłady na zakończony set zostaną odpowiednio rozliczone.

  Przykład: W przypadku wycofania się zawodnika w pierwszym secie przy wyniku 4-4; wszystkie zakłady na powyżej 9.5 gema zostaną rozliczone jako wygrane, a wszystkie zakłady poniżej 9.5 gema zostaną rozliczone jako przegrane. Wszystkie zakłady na powyżej lub poniżej 10.5, 11.5 i 12.5 gemów zostaną anulowane.

  Handicap na gemy w secie (wliczając Na żywo)
  Jeśli z jakiegokolwiek powodu mecz nie zostanie zakończony, wszystkie zakłady na handicap na określony set zostaną anulowane o ile mecz nie zostanie rozstrzygnięty w naturalny sposób bez zadecydowania o wyniku dla danego rynku. Wszystkie zakłady na zakończony set zostaną odpowiednio rozliczone.

  Przykład: W przypadku wycofania się zawodnika w pierwszym secie przy wyniku 4-4; wszystkie zakłady na handicap w secie +2.5 gemów lub więcej (+3.5, +4.5 etc.) zostaną rozliczone jako wygrane, a wszystkie zakłady na handicap -2.5 lub więcej (-3.5, -4.5 etc.) zostaną rozliczone jako przegrane.

  Zwycięzcy gema (wliczając zakłady na żywo)
  Jeśli z jakiegokolwiek powodu określony gem nie zostanie zakończony, wszystkie zakłady na określony gem zostaną anulowane. Wszystkie zakłady na zakończone gemy zostaną odpowiednio rozliczone.

  Handicap na set w meczu (wliczając Na żywo)
  Jeśli z jakiegokolwiek powodu mecz nie zostanie zakończony, wszystkie zakłady na Handicap na set w meczu zostaną anulowane o ile mecz nie zostanie rozstrzygnięty w naturalny sposób bez zadecydowania o wyniku dla danego rynku.

  Przykład 1 (Najlepszy z 3 w meczu): Jeśli Zawodnik A wygra pierwszy set, a Zawodnik B wycofa się w drugim secie, zakład na handicap na set +1.5 dla Zawodnika A zostanie rozliczony jako wygrany, a handicap na set -1.5 dla Zawodnika B zostanie rozliczony jako przegrany, o ile mecz nie zostanie rozstrzygnięty w naturalny sposób, gdzie Zawodnik A albo wygra 2-0, albo 2-1 albo przegra 1-2.

  Przykład 2 (Najlepszy z 5 w meczu): Jeśli Zawodnik A wygra pierwszy set, wówczas sety +1.5 i +2.5 dla zawodnika A zostaną rozliczone jako wygrane, a sety -1.5 i -2.5 dla Zawodnika B zostaną rozliczone jako przegrane, o ile mecz nie zostanie rozstrzygnięty w naturalny sposób, gdzie Zawodnik A albo wygra 3-0, albo 3-1 , albo 3-2 lub przegra 2-3.

  Liczba setów (wliczając Na żywo)
  Jeśli z jakiegokolwiek powodu mecz nie zostanie zakończony, wszystkie zakłady na Liczbę setów zostaną anulowane, o ile mecz nie zostanie rozstrzygnięty w naturalny sposób bez zadecydowania o wyniku dla danego rynku.

  Przykład 1 (Najlepszy z 3 w meczu): Jeśli dowolny zawodnik wycofa się w 3 secie, sety powyżej 2.5 zostaną rozliczone jako wygrane, a sety poniżej 2.5 zostaną rozliczone jako przegrane, gdyż w naturalnym rozstrzygnięciu meczu rozegrano by 3 sety.

  Przykład 2 (Najlepszy z 5 w meczu): Jeśli Zawodnik A i Zawodnik B są przy stanie po jeden w setach (1-1) i jeden z zawodników wycofa się w 3 secie, wszystkie zakłady na powyżej 3.5 setów zostaną rozliczone jako wygrane, a poniżej 3.5 jako przegrane, gdyż w naturalnym rozstrzygnięciu meczu rozegrano by 4 sety.

  Dokładny wynik seta (wliczając Na żywo)
  Jeśli z jakiegokolwiek powodu określony set nie zostanie zakończony, wszystkie zakłady na Dokładny wynik określonego seta zostaną anulowane.

  Dokładny wynik gema (wliczając Na żywo)
  Jeśli z jakiegokolwiek powodu określony gem nie zostanie zakończony, wszystkie zakłady na Dokładny wynik określonego gema zostaną anulowane.

  Tie Break
  Gdy w meczu dojdzie do Tie Breaka, wówczas liczony jest on jako 1 set i 1 gem.

  Zakłady Prop
  W przypadku, gdy mecz nie zostanie zakończony z jakiegokolwiek powodu, wszystkie Zakłady Prop niewymienione wyżej zostaną anulowane, o ile mecz nie zostanie rozstrzygnięty w naturalny sposób bez zadecydowania o wyniku dla danego rynku.


  58. Kłusaki
  Zwycięzca i najlepsza 3:
  Jeśli koń nie wystartuje w gonitwie, wszystkie zakłady na niego postawione zostaną unieważnione z wyjątkiem sytuacji, w której pojawi się inna informacja w komunikacie dotyczącym tego zakładu.

  Zwycięzca jest określony na podstawie oficjalnych wyników. Obowiązuje zasada dead heat.

  Zasady dla Kłusaków H2H
  Zakłady zostaną zwrócone, gdy jeden/oba konie w H2H nie rozpoczną rywalizacji, gdy wyścig jest przerwany lub w przypadku gdy jeden/oba konie nie ukończą wyścigu lub nie uzyskają oficjalnego czasu w wyścigu. Zakłady zostaną zwrócone, gdy dojdzie do ”Dead heat”, czyli wtedy gdy oba/wszystkie konie mają taką samą pozycję końcową na oficjalnej liście wyników oraz mają taki sam udział w puli nagród.

  Najlepszy rezultat
  Ten zakład dotyczy wyników dwóch koni w dwóch różnych wyścigach. Koń z najlepszą ostateczną pozycją wygrywa. Stawki zostaną zwrócone, jeśli przynajmniej jeden koń wycofa się przed rozpoczęciem wyścigu oraz jeśli dojdzie do wycofania w jednym lub obu wyścigach zgodnie z:

  H2H Couple:
  Dwóch uczestników tworzy „drużynę”.”Drużyna” z najlepszym (indywidualnym) ostatecznym rezultatem (indywidualnego uczestnika) wygrywa. Jeżeli jeden lub więcej uczestników nie wystartuje, stawki zostaną zwrócone.

  H2H Time Handicap
  Koń, który zakończy rywalizację z lepszym czasem, włączając w to handicap, wygrywa. Na przykład: Koń A zakończył rywalizację z czasem 15,0 oraz ma handicap 0,2 - zatem jego łączny czas jest równy 15,2. Koń B, który nie ma handicapu, ma zaś czas 15,1 – rywalizacja H2H jest więc wygrana przez Konia B. Jeśli oba konie będą miały na końcu rywalizacji taki sam czas, to dojdzie do remisu. Jeżeli, z jakiejkolwiek przyczyny, nie ma oficjalnych czasów koni, obowiązują następujące zasady:

  - Zakłady zostaną anulowane, jeśli koń z handicapem znajduje się wyżej na liście rezultatów niż swój przeciwnik i oba konie zakończyły wyścig.
  - Jeśli koń z handicapem (0,1 lub więcej) jest niżej niż swój przeciwnik na liście rezultatów, to przeciwnik zostaje zwycięzcą. Przeciwnik musi także zakończyć wyścig.
  - Jeżeli jeden z koni nie zakończy wyścigu, przeciwnik wygrywa rywalizację. Jeżeli oba konie nie zakończą wyścigu, zakłady są anulowane.

  Jeździec z największa liczbą wygranych
  Wytypuj, który jeździec zanotuje w ciągu roku najwięcej wygranych. Jeśli dwóch jeźdźców ma taką samą liczbę wygranych, to liczy się największa liczba drugich miejsc, a następnie trzecich miejsc.

  V75/V65/V5 -Parzyste/Nieparzyste Łącznie
  Wytypuj, czy suma numerów startowych zwycięzców V75 będzie parzysta czy nie.

  V75/V65/V5 – Parzyste/Nieparzyste Najwięcej Zwycięzców
  Wytypuj, czy będzie najwięcej parzystych czy nieparzystych numerów startowych wśród zwycięzców V75.

  Wygrana pieniędzy czy nie
  Wytypuj, czy wybrany przez Ciebie koń zakończy rywalizację na pozycji z nagrodą pieniężną. Liczą się oficjalne rezultaty organizatora wyścigu.
  Zakłady są zwrócone w poniższych sytuacjach:
  - Jeśli przynajmniej dwa konie zostały wycofane z wyścigu, w którym startowało 8-10 koni.
  - Jeśli przynajmniej trzy konie zostały wycofane z wyścigu, w którym startowało 11-13 koni.
  - Jeśli przynajmniej cztery konie zostały wycofane z wyścigu, w którym startowało 14-15 koni.

  59. Siatkówka
  Jeśli mecz jest przerwany przed regulaminowym zakończeniem gry, wszystkie zakłady są uznane za nieważne a kursy ustawione na 1.00. W rozgrywkach z dwoma spotkaniami, końcowy wynik rywalizacji może być wyłoniony na podstawie tzw. „Złotego seta”. Dla celów rozstrzygnięcia zakładu, „Złoty Set” nie jest brany pod uwagę – wyjątkiem są zakłady: Która drużyna się zakwalifikuje? Która drużyna awansuje? Czy dojdzie do „Złotego Seta”? Wyjątkiem są także zakłady, które szczegółowo będą dotyczyć „Złotego Seta” i będzie to wskazane w opisie zakładu.

  60. Piłka wodna
  Jeśli mecz jest przerwany przed regulaminowym zakończeniem gry, wszystkie zakłady są uznane za nieważne a stawki ustawione na 1.00.

  61. Yachting
  Zwycięzca jest wyłoniony na podstawie oficjalnych wyników ogłoszonych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOL) lub inną oficjalną organizację odpowiedzialną za dane wydarzenie w momencie wręczania medali. Jakiekolwiek późniejsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na zakłady.

  62. Biznes i polityka
  Oficjalne wyniki wyborów są zaokrąglone do ułamka dziesiętnego. W przypadku gdy dwie lub więcej osób ma identyczny rezultat (po zaokrągleniu), wynik jest uznany za remis, bez względu na faktyczną liczbę głosów.

  63. Rozrywka
  Wyniki sa oparte o oficjalną decyzję. Zakłady na wydarzenia, w których gracz bierze udział, lub wie o wyniku, są nieważne.

  64. Poker
  Zakłady na zwycięzców mogą być oferowane na całość lub część startującej stawki, pewnego zwycięzcę, lub gracza, który dojdzie do Stołu Finałowego. W pełnym turnieju, Stół Finałowy jest domyślnie ustawiony na 9 graczy pozostałych w turnieju. Zakłady na graczy, którzy nie startują w turnieju są ustawione na 1,00.

  Zakłady H2H i grupowe są wygrane przez gracza, który najdłużej pozostał w grze z pośród dwóch graczy lub w grupie. W przypadku wydarzeń z podzielonym Dniem 1 (np. Dzień 1a, Dzień 1b), co najmniej jeden gracz z dwóch, lub z grupy, musi zakwalifikować się do Dnia 2., aby zakład był ważny. Jeśli nikt z H2H lub grupy nie przejdzie do Dnia 2., wszystkie stawki są ustawione na 1,00.

  65. eSports
  Jakiekolwiek rynki two-way (dwie możliwości) Match/Map/Game są uznane za nieważne w przypadku remisu.

  W przypadku nieukończenia wydarzenia po jego rozpoczęciu, nieokreślone rynki zostaną unieważnione.

  W przypadku zwycięstwa wywołanego dyskwalifikacją przeciwnika podczas gry, zakłady na zwycięzcę zostaną rozstrzygnięte w oparciu o wynik. W przypadku handicapu, over/under i wszystkich rynków prop, rozegrany musi zostać cały mecz, aby zakłady były ważne, jeśli nie zostały jeszcze rozstrzygnięte.

  W przypadku, gdy drużyna/gracz podda spotkanie lub ulegnie dyskwalifikacji przed jego rozpoczęciem, wszystkie zakłady na spotkanie zostaną unieważnione.

  W przypadku drużyny mającej przewagę mapy, pierwsza mapa wybrana do gry jest uważana za mapę numer jeden.

  W przypadku, gdy drużyna zmienia swój skład, ale gra pod tą samą nazwą, zakłady pozostają ważne.

  W przypadku, gdy drużyna zmienia nazwę, ale pozostaje w tym samym składzie (gracze/trener), zakłady pozostają ważne.

  Wszelkie zakłady, które nie są typu na żywo, zostaną uznane za nieważne, jeśli są postawione po oficjalnych godzinach rozpoczęcia.

  Do rozstrzygania zakładów używane są oficjalne wyniki i statystyka. W przypadku gdy statystyka nie jest prowadzona i publikowana przez odpowiednią instytucję zarządzającą, zakłady zostaną rozstrzygnięte z pomocą niezależnych agencji/instytucji.

  Wszystkie zakłady na całe rozgrywki/zakłady długoterminowe zostaną unieważnione, jeżeli dana drużyna (lub w przypadku gry pojedynczej, gracz) nie bierze udziału w ani jednym spotkaniu turnieju.